Thursday, December 8, 2022
More

  รฟม. กำชับมาตรการป้องกันน้ำท่วม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม – ชมพู – เหลือง ช่วงฤดูฝน

  รฟม. กำชับผู้รับจ้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สายสีชมพู และสายสีเหลือง เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

  กำชับโครงการรถไฟฟ้า 3 สาย ที่อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง เตรียมป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง


  นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ช่วงนี้ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง รฟม. ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบการบริหารงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า จึงได้กำชับให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ และผู้รับจ้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 3 สาย ที่อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรี (สุวินทวงศ์) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแครายมีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าวสำโรง เฝ้าระวังและดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนตลอดช่วงฤดูฝน

  จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำตามแนวสายทางโครงการ โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงที่มีน้ำท่วมขังบ่อย

  สำหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่นำมาใช้โครงการรถไฟฟ้าทั้ง 3 สาย มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำตามแนวสายทางโครงการ โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ต่ำซึ่งมีน้ำท่วมขังบ่อย การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรให้อยู่สภาพที่เรียบร้อย มีผ้าใบปกคลุมมิดชิด เพื่อป้องกันเศษดินทรายตกหล่นไหลลงสู่แหล่งน้ำ การจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และหมั่นตรวจสภาพท่อ/ทางระบายน้ำตลอดแนวการก่อสร้างโครงการฯ อยู่เสมอ หากพบว่า มีการอุดตัน มีดินทรายทับถม หรือมีวัสดุกีดขวาง ต้องรีบนำออกหรือทำความสะอาดโดยเร็ว

  นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยังได้ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในท้องที่ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านจราจรและด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ รฟม. ในการให้ความสำคัญแก่ประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน