Wednesday, September 27, 2023
More

  เผยประชาชนร้อยละ 82.28 เห็นด้วยกับการกลับมาเปิดสถานศึกษาในการผ่อนปรนระยะ 4

  ศูนย์สำรวจความเห็น “นิด้าโพล” ได้เผยผลการสำรวจประชาชนในเรื่อง “พร้อมหรือยังสำหรับกิจการ/กิจกรรม ผ่อนปรนระยะ 4” ที่ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั่วภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,270 ตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95


  ประชาชนร้อยละ 82.28 “เห็นด้วย” ที่สถานศึกษาจะกลับมาเปิดอีกครั้ง

  ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการผ่อนปรนระยะ 4 พบว่ากลุ่มกิจการ / กิจกรรมที่ประชาชนระบุว่า “เห็นด้วย” ที่จะให้กลับมาเปิดอีกครั้งมีดังนี้

  • ประชาชนร้อยละ 82.28 ระบุว่า โรงเรียน และสถานศึกษา
  • ประชาชนร้อยละ 80.94 ระบุว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
  • ประชาชนร้อยละ 78.35 ระบุว่า อุทยานแห่งชาติ สวนรุกขชาติ สำหรับพื้นที่ส่วนราชการกำหนด และสามารถปฎิบัติตามมาตรการได้
  • ประชาชนร้อยละ 70.24 ระบุว่า ชายหาด ชายทะเล เฉพาะพื้นที่ส่วนราชการกำหนด และสามารถปฎิบัติตามมาตรการได้
  • ประชาชนร้อยละ 69.29 ระบุว่า สนามกีฬา โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย สำหรับฝึกซ้อม และการแข่งกีฬา
  • ประชาชนร้อยละ 63.70 ระบุว่า สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานดูแลผู้สูงอายุ
  • ประชาชนร้อยละ 63.46 ระบุว่า การถ่ายทำภาพยนตร์ และวีดีทัศน์

  ประชาชนร้อยละ 82.20 “ไม่เห็นด้วย” กับการที่สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ จะเปิดอีกครั้ง

  ทั้งนี้ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการผ่อนปรนระยะ 4 ยังพบว่ากลุ่มกิจการ / กิจกรรมที่ประชาชนระบุว่า “ไม่เห็นด้วย” ที่จะให้กลับมาเปิดอีกครั้งมีดังนี้

  • ประชาชนร้อยละ 82.20 ระบุว่า สถานบันเทิง ผับ บาร์ และคาราโอเกะ
  • ประชาชนร้อยละ 78.74 ระบุว่า สถานบริการอาบอบนวด
  • ประชาชนร้อยละ 75.59 ระบุว่า การจัดแสดงงานคอนเสิร์ต ดนตรี งานอีเวนต์ งานจัดแสดงสินค้าพื้นที่เกิน 20,000 ตารางเมตร
  • ประชาชนร้อยละ 70.08 ระบุว่า สวนสนุก สวนน้ำ สนามเด็กเล่น ร้านเกม
  • ประชาชนร้อยละ 65.83 ระบุว่า ห้องประชุมที่มีการรวมกลุ่มคน มากกว่า 200 คน

  ประชาชนร้อยละ 12.91 มีความ “กลัวมาก” ที่จะติดเชื้อโควิด-19

  และในส่วนของการสอบถามเรื่อง ความกลัวที่จะติดเชื้อโควิด-19 ในประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม พบรายละเอียดดังนี้

  • ประชาชนร้อยละ 12.91 ระบุว่า มีความกลัวมาก เพราะโควิด-19 ยังไม่หมดไปจากประเทศไทย 100% และยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาให้หายขาด
  • ประชาชนร้อยละ 33.39 ระบุว่า ค่อนข้างมีความกลัว เพราะยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ ประชาชนบางกลุ่มละเลยการป้องกันตัวเอง ไม่ค่อยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบ 2 ขึ้น
  • ประชาชนร้อยละ 32.83 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความกลัว เพราะจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างมาก ประชาชนส่วนใหญ่ดูแล และป้องกันตนเองดี และมั่นใจในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
  • ประชาชนร้อยละ 19.93 ระบุว่า ไม่มีความกลัวเลย เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้นมาก ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเลย ประชาชนส่วนใหญ่มีการป้องกันตนเองอย่างดีมาก และเชื่อว่าโควิด-19 จะหมดไปจากประเทศแน่นอน
  • ประชาชนร้อยละ 0.94 ระบุว่า ไม่ตอบ / ไม่ทราบ / ไม่สนใจ