Thursday, May 6, 2021
More

  ทล. เร่งแก้ไขศาลารอรถโดยสาร ทั่วประเทศ โดยปรับให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้จริง

  คมนาคมสั่งปรับรูปแบบศาลารอรถโดยสารริมถนนทางหลวงทั่วประเทศหลังประชาชนโวยมีไว้ไม่เกิดประโยชน์กรมทางหลวงเด้งรับลูกเร่งแก้ไขเน้นปรับรูปแบบให้ตรงตามความต้องการของชาวบ้านชุมชนในพื้นที่เผยศาลาต้นแบบที่มีปัญหาทำไปแล้ว 114 จุด จากแผนงานที่จะสร้าง 449 จุดทั่วประเทศเตรียมรื้อปรับแบบใหม่หมดเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้จริง

  เร่งสำรวจศาลาริมถนนหลวงทั่วประเทศ และแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านโดยด่วน


  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้กรมทางหลวง (ทล.) สำรวจศาลาริมถนนหลวงทั่วประเทศหลังจากที่มีรายงานข่าวชาวบ้านเมินใช้เพราะออกแบบไม่เหมาะสมโดยเน้นย้ำให้รีบแก้ไขโดยด่วนและต้องทำให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านชุมชนแต่ละพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่สามารถใช้หลบแดดหลบฝนระหว่างรอรถโดยสารและให้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้รถด้วย

  ทางด้าน นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้กรมทางหลวงไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงทั่วประเทศโดยด่วน ล่าสุดยังได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวง และแขวงทางหลวง ไปสำรวจ ตรวจสอบ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานก่อสร้าง ศาลารอรถโดยสารริมถนนหลวงทั่วประเทศ และรีบปรับปรุงแก้ไข

  สำหรับการแก้ไขนั้นให้ลงไปสอบถามความต้องการของประชาชนชุมชนในพื้นที่โดยการปรับปรุงต้องยึดความต้องการและลักษณะการใช้งานของชุมชนในพื้นที่เป็นหลักเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่จะเป็นผู้ใช้งานจริงของศาลารอรถโดยสารเหล่านี้

  การปรับปรุง หรือก่อสร้างถนนทางหลวง ต้องอยู่บนพื้นฐานความต้องการของชุมชน

  ในส่วนของการก่อสร้างถนนทางหลวงสายใหม่ หรือการปรับปรุงทางหลวงสายต่างๆ ของทุกโครงการที่จะดำเนินการในอนาคต ก็ให้ยึดแนวปฏิบัติเดียวกัน ในการก่อสร้างศาลารอรถโดยสารในทุกพื้นที่ คือต้องอยู่บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเช่นเดียวกัน

  สำหรับข้อมูลแบบก่อสร้างจุดรอพักขึ้นรถโดยสาร (Bus Stop) นี้ มีแบบมาตรฐาน ที่ออกแบบขึ้นใน พ.. 2537 และ 2558 โดยแบบมาตรฐานปี 2537 มีทั้งหมด 6 รูปแบบ คือ รูปแบบ A และ B เป็นแบบศาลาทางหลวงที่มีความลึกของชายหลังคา 6.25 เมตร รูปแบบ C และ D คือรูปแบบศาลาทางหลวงที่มีความลึกของชายหลังคา 8.00 เมตร โดยจะแตกต่างกันที่ลักษณะโครงสร้าง, รูปแบบ E และ F จะเป็นรูปแบบกรณีมีพื้นที่จำกัดซึ่งมีลักษณะเป็นเพิงทำด้วยโครงสร้างเหล็กและไม้ หลังคากระเบื้อง ความลึกของฐานจุดรอพักจะมีความลึกที่ 2.50 และ 3.25 เมตร ตามลำดับ

  ส่วนแบบมาตรฐานปี 2558 มีทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ รูปแบบ A และ B เป็น รูปแบบศาลาทางหลวงที่มีความลึกของชายหลังคา 6.25 เมตร ,รูปแบบ C และ D คือรูปแบบศาลาทางหลวงที่มีความลึกของชายหลังคา 8.00 เมตร โดยจะแตกต่างกันที่ลักษณะโครงสร้าง และรูปแบบ E จะเป็นรูปแบบกรณีมีพื้นที่จำกัด ก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียม หลังคา Metal Sheet มีความลึกอยู่ที่ 2.50 เมตร

  คำนึงถึงความปลอดภัย ตำแหน่งการก่อสร้างที่ไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่

  ทั้งนี้ การพิจารณาการเลือกจุดรอพักขึ้นรถโดยสาร รูปแบบต่างๆ ได้พิจารณาในด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ตำแหน่งในการก่อสร้าง ต้องมีระยะปลอดภัยจากช่องจราจรอย่างน้อย 2.50 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และยังต้องคำนึงถึงประเด็นต้องไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่และระยะมองเห็นที่ปลอดภัย

  อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมทางหลวง ยังระบุว่า แบบศาลารอรถโดยสารที่มีปัญหา คือแบบ E ซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศมีการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้ว 114 จุด จากแผนงานที่จะมีการก่อสร้าง 449 จุดทั่วประเทศ ซึ่งจะรีบดำเนินการแก้ไข และพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบที่เหมาะสม ประชาชนใช้ประโยชน์ได้จริงโดยด่วน