Tuesday, December 6, 2022
More

  กทม. เผยความคืบหน้าโครงการท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินพื้นที่นำร่องแล้วเสร็จ 7 กม.

  เผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  การก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในพื้นที่นำร่องแล้วเสร็จ 7 กม.

  นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกทม. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่าการดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการให้คลอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในพื้นที่นำร่องแล้วเสร็จ จำนวน 7 กิโลเมตร ได้แก่


  – ถนนวิทยุ (ถนนเพชรบุรี – แยกเพลินจิต – หน้าซอยร่มฤดี)

  – ถนนรัชดาภิเษก (MRT ศูนย์วัฒนธรรมประตู 2 – หน้าซอยรัชดาภิเษก 7)

  – ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนสาทรเหนือ/ใต้ – ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10)

  ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะเปิดให้ทุกผู้ประกอบการสายสื่อสาร (เจ้าของสายสื่อสาร) สามารถเช่าใช้ท่อร้อยสายได้อย่างเสมอภาคในราคาที่เป็นธรรม เหมาะสม ภายใต้การกำหนดราคาของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และให้กรุงเทพมหานครได้ร่วมใช้ในกิจการของกรุงเทพมหานครโดยไม่คิดค่าบริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ส่วนแผนการดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน และการนำสายสื่อสารลงใต้ดินที่มอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการจะสอดคล้องกับการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร และนำสายสื่อสารลงใต้ดินของสำนักงานกสทช.

  กทม. ยืนยันจะดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินทั่วกรุงเทพฯ รวมระยะ 2,450 กม.

  ทั้งนี้ในส่วนของความคืบหน้าการหาทางอุดหนุนค่าร้อยสารสื่อสารใต้ดิน พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับสำนักงาน กสทช. เพื่อหาแนวทางการอุดหนุนราคาค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อลดภาระของผู้ใช้บริการ โดย เลขาธิการ กสทช. ได้รับเรื่องไปพิจารณา และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อให้มีมติในการช่วยเหลือโอเปอเรเตอร์ในการลดภาระดังกล่าว ด้วยการหักเงินจากกองทุนวิจัยพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

  ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า กทม. ยืนยันว่าจะดำเนินการก่อสร้างสายสื่อสารใต้ดินทั่วกรุงเทพฯ รวมระยะทาง 2,450 กม. พร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายการให้บริการเข้าสู่ตรอก ซอยต่าง ๆ โดยมี 2 รูปแบบ ดังนี้

  1.รูปแบบไมโครดัก รองรับได้สูงสุด ประมาณ 21 ไมโครดัก อัตราค่าเช่า 7,100 บาท / ไมโครดัก / กิโลเมตร / เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  2.รูปแบบ Dark Fiber ในอัตราค่าเช่า 500 บาท / คอร์ / กิโลเมตร / เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งมีนโยบายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เปิดให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคม (โอเปอเรเตอร์) ทดลองใช้ท่อร้อยสายสื่อสารทั้ง 2 รูปแบบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 เดือน


  ขอบคุณรูป ความคืบหน้าโครงการจาก บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด