Sunday, March 3, 2024
More

  รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ คลายมาตรการเว้นระยะห่าง อนุญาตให้นั่งติดกันรับเปิดเทอม

  รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และอำนวยความสะดวก รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเปิดเทอม ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น โดยให้เป็นไปตามมาตรการของกรมการขนส่งทางราง และกระทรวงคมนาคม

  รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่าง รองรับการเดินทางช่วงเปิดเทอม


  นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่าในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ที่จะเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของโรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มมากขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 34,000 คน/วัน เป็น 40,000 คน/วัน
  ดังนั้นบริษัทจึงได้เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และอำนวยความสะดวก รองรับการเดินทางของประชาชน เป็นไปตามมาตรการของกรมการขนส่งทางราง และกระทรวงคมนาคม โดยดำเนินการต่างๆดังนี้

  – ขอให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าใช้บริการ และขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing เว้นระยะห่าง 2 เมตรขณะรอซื้อตั๋วโดยสาร และตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึง ยืนในระยะห่างที่เหมาะสมขณะใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน งดเว้นการพูดคุยภายในตู้โดยสาร

  – หากในกรณีผู้โดยสารหนาแน่น จะดำเนินการจำกัดปริมาณผู้โดยสารที่จะขึ้นสู่ชั้นชานชาลาและภายในรถไฟฟ้า (Group Release) โดยกำหนดพื้นที่ในการยืนรอห่างกัน 1 เมตร

  – เตรียมขบวนรถเสริม ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น วันจันทร์ – ศุกร์ จำนวน 24 เที่ยว/วัน เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้โดยสารได้ หรือหากมีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่นมากก็จะพิจารณาเพิ่มเติมขบวนรถเสริมอีก เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร

  ทั้งยังแนะนำนักเรียน นักศึกษา เลือกใช้บัตรสมาร์ทพาสประเภทนักเรียน นักศึกษา (Student Card) ในการเดินทางแทนการซื้อเหรียญโดยสาร เพื่อความสะดวก และลดความเสี่ยงจากการสัมผัสที่ไม่จำเป็น โดยบัตรสมาร์ทพาสประเภทนักเรียน นักศึกษา จะมีส่วนลด 20% ในการเดินทาง รวมทั้งมีสิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า และบริการในระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มากมาย

  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link