Thursday, December 8, 2022
More

  ขยายช่องทางจราจรจากร้อยเอ็ดสู่สปป.ลาว เดินทางเร็วขึ้น 3-4 ชั่วโมง

  กรมทางหลวงขยายสายวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ดแล้วเสร็จเป็น 4 ช่องจราจร ลดการ จราจรติดขัดในตัวเมือง ช่วยให้การเดินทางไปประเทศลาวเร็วขึ้น 3-4 ชั่วโมง

  เปิดถนนเส้นใหม่จากร้อยเอ็ดสู่สปป.ลาว

  กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 232 สายถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ) ระหว่าง กม.0+200 – กม.15+500 ระยะทาง 13.2 กิโลเมตร วงเงินรวม 289,675,832 บาท เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการนี้เป็นการดำเนินงานตามแผนโครงการขยายเส้นทางสายประธานเป็น 4 ช่องจราจรช่วยลดการจราจรติดขัดเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยรวดเร็วในการเดินทาง


  สำหรับทางหลวงหมายเลข 232 ปัจจุบันมีผู้ใช้เส้นทางเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการจราจรติดขัด กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร สายวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ) มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.0+200 – กม.15+500 เป็นช่วงๆ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งก่อสร้างมาตรฐานทางชั้นพิเศษแบบ 4 ช่องจราจร มีเขตทางกว้าง 60 เมตร ลักษณะการก่อสร้างเป็นคันทางใหม่ด้านซ้ายทาง มีผิวทางและไหล่ทางเป็นแอลฟัลท์คอนกรีต ผิวทางกว้าง 7 เมตร ผิวทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางนอกกว้าง 2.50 เมตร ระหว่างคันทางทั้ง 2 ด้านมีร่องระบายน้ำและเป็นเกาะกลางชนิดกดร่องกว้าง 9 เมตรรวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

  เส้นทางทางหลวงหมายเลข 232 สายถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ) เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตรวมถึงเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางซึ่งช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายทำให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากขึ้น

  นอกจากนั้น ทางหลวงหมายเลข 232 ยังช่วยให้การเดินทางระหว่างจังหวัดและการเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวดเร็วขึ้น โดยจะสามารถเชื่อมต่อกับทางหลวงหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สาย ร้อยเอ็ดยโสธร ที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ โดยจะลดเวลาการเดินทางไป สปป.ลาว จาก 5-6 ชั่วโมงเหลือเพียง 3-4 ชั่วโมง