Friday, June 21, 2024
More

  MRT สายสีน้ำเงิน ตรึงค่าโดยสาร 16-42 บาท ยาวถึงสิ้นปี 63 ส่วนอัตราใหม่เริ่ม 1 ม.ค.ปีหน้า

  รฟม. เลื่อนปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน โดยตรึงราคาไว้ที่ 16 – 42 บาท ยาวจนถึงสิ้นปี 2563 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่วนอัตราใหม่ 17-42 บาท จะมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

  MRT ตรึงราคาค่าโดยสาร 16 – 42 บาท ยาวจนถึงสิ้นปี 2563

  นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้มีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอคงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ในอัตราปัจจุบัน คือ เริ่มต้น 16 บาท สูงสุด 42 บาท (ค่าโดยสารสูงสุดคิดที่ 12 สถานี จากจำนวนทั้งสิ้น 38 สถานี) ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19


  อัตราค่าโดยสารใหม่เริ่มต้น 17 บาท สูงสุด 42 บาท เริ่ม 1 ม.ค. 2564

  ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ระหว่าง รฟม. กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ได้กำหนดให้มีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารใหม่ทุกๆ 24 เดือน (2 ปี) โดยใช้วิธีคำนวณบนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้จะครบกำหนดการบังคับใช้ตามสัญญาในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

  โดยผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารประเภทเด็ก อายุไม่เกิน 14 ปี (วันเกิดครบรอบ 14 ปี) และมีความสูงระหว่าง 91 – 120 เซ็นติเมตร และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 50% สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุเกินวันเกิดครบอายุ 14 ปี แต่ไม่เกินวันเกิดครบ 23 ปี จะได้รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารดังกล่าว

  ส่วนอัตราค่าโดยสารใหม่ ในอัตราเริ่มต้น 17 บาท สูงสุด 42 บาท จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป