Sunday, June 23, 2024
More

  เผยผลสำรวจพบผู้สูงวัย 44.72% ใช้ไลน์เป็นโซเชียลมีเดียหลัก ช่วงโควิด-19

  ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (CASR) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องผู้สูงวัยไทยใส่ใจสังคมมากน้อยแค่ไหนซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8,14-15, 29 พฤษภาคม และ 4-5 มิถุนายน 2563 จากผู้สูงอายุไทยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค 1,250 ตัวอย่าง

  เกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของผู้สูงวัยไทยในช่วง 3 เดือนก่อนมีการประกาศ พรก. สถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0


  ผู้สูงวัย 65.36% ไม่เคยออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านกับครอบครัว

  การสำรวจกิจกรรมที่ผู้สูงวัยไม่เคยทำในชีวิตประจำวัน พบว่า

  ร้อยละ 65.36 ไม่เคยทำกิจกรรมนอกบ้านกับครอบครัว (เช่นดูหนัง ทานข้าว)

  ร้อยละ 54.08 ไม่เคยทำงานอดิเรกที่อาจมีการพนันขันต่อ (เช่นชนไก่ แข่งนกขัน เล่นหวย/ซื้อสลากกินแบ่ง)

  ผู้สูงวัย 80.96%  ทำกิจกรรมที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายมากนัก อยู่ภายในบ้าน

  การสำรวจกิจกรรมที่ผู้สูงวัยทำทุกวันในชีวิตประจำวัน พบว่า

  ร้อยละ 80.96% ทำกิจกรรมภายในบ้านที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายมากนัก (เช่น ฟังวิทยุ ดูทีวี อ่านหนังสือพิมพ์ / หนังสือ)

  ร้อยละ 74.96 ทำกิจกรรมในบ้านที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย (เช่นทำความสะอาดบ้าน ทำอาหาร ทำสวนครัว / สวนดอกไม้)

  ร้อยละ 64.64 ออกกำลังกาย (เช่นการเดิน โยคะ แอโรบิค ว่ายน้ำ เต้นรำ / รำไทย)

  ผู้สูงวัย 23.68% เป็นสมาชิกขององค์กรผู้สูงอายุ

  ในส่วนการสำรวจการเป็นสมาชิก / องค์กรของกลุ่มผู้สูงวัย พบว่า

  ร้อยละ 76.32 ไม่เป็นสมาชิกของกลุ่ม / องค์กรใด

  ร้อยละ 23.68 ระบุว่าเป็นสมาชิกของกลุ่ม / องค์กร

  โดยในกลุ่มผู้สูงวัยร้อยละ 23.68 ที่ระบุว่าตัวเองเป็นสมาชิกของกลุ่ม / องค์กร ยังสามารถแบ่งได้เป็น

  ร้อยละ 52.70 เป็นสมาชิกองค์กรของผู้สูงอายุหรือผู้เกษียณ (เช่นสมาคมผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุองค์การทหารผ่านศึก เป็นต้น)

  ร้อยละ 46.28 เป็นสมาชิกขององค์กรทางวิชาชีพ (เช่นสหกรณ์ สมาคมแพทย์ เป็นต้น)

  ร้อยละ 5.07 เป็นสมาชิกองค์กรทางสังคม หรือทางนันทนาการ (เช่นโรตารี่ ไลอ้อนส์ ซอนต้า เป็นต้น)

  ร้อยละ 3.04 เป็นสมาชิกองค์กรณ์ทางการเมือง (เช่นพรรคการเมือง)

  ร้อยละ 1.35 เป็นสมาชิกองค์กรด้านชาติพันธุ์ / เชื้อชาติ (เช่นหอการค้าไทยจีน สมาคมแต้จิ๋ว สมาคมปักษ์ใต้ เป็นต้น)

  ผู้สูงวัย 16.48% ระบุว่าเข้าร่วมงานอาสาสมัครในสถานที่ชุมชน

  การสำรวจการเข้าร่วมงานอาสาสมัครในวัด / ศาสนสถาน หรือในชุมชนของผู้สูงวัยพบว่า

  ร้อยละ 83.52 ไม่เข้าร่วมทำงานอาสาสมัครในวัด / ศาสนสถาน หรือในชุมชน

  ร้อยละ 16.48 ระบุว่าเข้าร่วมทำงานอาสาสมัครในวัด / ศาสนสถาน หรือในชุมชน

  โดยในกลุ่มผู้สูงวัยร้อยละ 16.48 ที่ระบุว่าตัวเองเข้าร่วมทำงานอาสาสมัครในวัด / ศาสนสถาน หรือในชุมชน ยังสามารถแบ่งได้เป็น

  ร้อยละ 49.03 เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

  ร้อยละ 40.29 เป็นกรรมการวัด / ศาสนสถาน / โบสถ์

  ร้อยละ 11.17 เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)

  ร้อยละ 6.80 เป็นอาสาสมัครอื่น ๆ เช่นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครตำรวจบ้าน กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

  ร้อยละ 0.49 เป็นอาสาสมัครโครงการธนาคารเวลา

  ผู้สูงวัยร้อยละ 44.72 ระบุว่าใช้ Line เป็นโซเชียลมีเดียหลัก

  จากผลสำรวจเผยว่าผู้สูงวัยส่วนมากไม่ใช้สื่อทางสังคม (Social Media) แต่ทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อสื่อสาร โดยการใช้โซเชียลมีเดียของของผู้สูงวัยที่ตอบแบบสอบถามพบว่า

  ร้อยละ 44.72 ใช้ Line

  ร้อยละ 30.56 ใช้ Facebook

  ร้อยละ 29.60 ใช้ YouTube

  ร้อยละ 4.80 ใช้ Instagram

  ร้อยละ 3.44 ใช้ Twitter

  ผู้สูงวัย 30.64% ระบุว่า ไม่มีใครช่วยเหลือการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร

  การสำรวจความช่วยเหลือที่ผู้สูงวัยได้รับ ในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร พบว่า

  ร้อยละ 30.64 ไม่มีใครคอยช่วยเหลือ

  ร้อยละ 28.00 มีลูกสาวคอยช่วยเหลือ

  ร้อยละ 25.04 มีหลานคอยช่วยเหลือ

  ร้อยละ 21.36 มีลูกชายคอยช่วยเหลือ

  ร้อยละ 9.20 มีเพื่อนคอยช่วยเหลือ

  ร้อยละ 3.04 มีคู่สมรสคอยช่วยเหลือ

  ร้อยละ 1.76 มีญาติคอยช่วยเหลือ

  ร้อยละ 1.52 มีสะใภ้คอยช่วยเหลือ

  ร้อยละ 1.36 มีน้องสาวคอยช่วยเหลือ

  ร้อยละ 1.20 มีลูกเขยคอยช่วยเหลือ

  ร้อยละ 0.88 ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ๆ เช่นเพื่อนบ้าน พนักงานร้านโทรศัพท์

  ร้อยละ 0.56 มีน้องชายคอยช่วยเหลือ