Thursday, June 23, 2022
More

  เราเที่ยวด้วยกัน กระตุ้นเศรษฐกิจ 6.2 หมื่นล้านบาท

  รายงานการประเมินจากศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS เผยคาดการณ์ประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในครึ่งปีหลัง และรายได้ชดเชยที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

  โควิด-19 ส่งนักท่องเที่ยวในครึ่งปีหลังมีไม่ถึง 1.2 ล้านคน

  โดยจากการประเมินพบว่า โควิด-19 จะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในครึ่งปีหลังหดตัวมากกว่า -94% YoY หรือมีไม่ถึง 1.2 ล้านคน ซึ่งจะทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในครึ่งปีหลังหายไปมากกว่า 9.5 แสนล้านบาท

  “เราเที่ยวด้วยกัน” ช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 6.2 หมื่นล้านบาท


  ในปี 2563 เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาไทยได้ ภาครัฐจึงสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ด้วยงบฯ กว่า 22,400 ล้านบาท ซึ่งโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เป็นโครงการที่มีมูลค่าเป็นสัดส่วนกว่า 89% ของแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งหมด โดยประเมินว่า มาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 3.6-6.2 หมื่นล้านบาท

  ซึ่งแม้ภาพรวมจะกระตุ้นการท่องเที่ยวไม่ได้มากนัก แต่ก็ทำให้การท่องเที่ยวบางจังหวัดฟื้นตัวได้ ซึ่งตามการประเมินจะสามารถชดเชยรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปได้เพียง 3.7-6.4% แต่ “เราเที่ยวด้วยกัน” สามารถชดเชยรายได้จากต่างชาติที่หายไปได้ ในจังหวัดท่องเที่ยวที่คนไทยนิยมไป เช่น กาญจนบุรี นครราชสีมา เพชรบุรี เป็นต้น โดยจังหวัดดังกล่าวเป็นจังหวัดที่คนไทยนิยมไปท่องเที่ยว และมีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง 3-15% ทำให้ผู้ที่ไปท่องเที่ยวจังหวัดดังกล่าวจากโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะสามารถชดเชยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปได้กว่า 30% หรือทดแทนได้ทั้งหมด

  อย่างในกรณีของจังหวัดนครราชสีมา และเพชรบุรี ในขณะที่จังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่มีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 14-33% ได้แก่อยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง นักท่องเที่ยวจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน น่าจะชดเชยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปได้ราว 11.5-64.0%

  ทำให้แม้ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะไม่สามารถชดเชยรายได้ท่องเที่ยวจากต่างชาติที่หายไปได้ แต่ก็ทำให้ภาคท่องเที่ยวมีรายรับเพิ่มขึ้นบ้าง และทำให้บางจังหวัดกลับมาคึกคักเหมือนเดิมได้ ซึ่งรายรับที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่มีมาตรการ อาจพอทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถอยู่รอดได้นานขึ้น จนถึงเวลาที่ต่างชาติสามารถกลับมาเที่ยวไทยได้