Sunday, March 3, 2024
More

  ตลาดหลักทรัพย์ไทย ครองแชมป์เอเชีย คว้าที่ 9 ของโลก ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน

  จากผลการจัดอันดับในรายงาน “Measuring Sustainability Disclosure 2019” โดย Corporate Knights และ AVIVA พบว่า หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดอันดับ 1 ใน 10 จากตลาดหลักทรัพย์ 49 แห่งทั่วโลก ด้านการเปิดเผยข้อมูความยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครองแชมป์เอเชีย และติดอันดับที่ 9 ของโลก

  นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนแก่ผู้ลงทุนอย่างโปร่งใสและมีคุณภาพ ซึ่งตลาดหุ้นไทยติดอันดับ 9 และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวที่ติด 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3


  ความสำเร็จในการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจและความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในตลาดทุน การที่ บจ. ไทยครองความเป็นที่หนึ่งของเอเชียด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินงานตามกรอบความยั่งยืนพร้อมส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของ บจ. เพื่อยกระดับตลาดหุ้นไทยด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะสร้างการเติบโตไปด้วยกันกับผู้ร่วมตลาดและสังคมอย่างยั่งยืน (Grow with Stakeholders & Sustainable Society) อันจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

  สำรวจความยั่งยืนจากปัจจัย 7 ด้าน จาก บจ. ที่มีรายได้อย่างน้อย 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

  ทั้งนี้รายงานดังกล่าว ได้สำรวจข้อมูลด้านความยั่งยืนใน 7 ประเด็น ได้แก่ 1.การจัดการก๊าซเรือนกระจก 2.การใช้น้ำ

  3.การใช้พลังงาน 4.อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน 5.การจัดการของเสีย 6.ค่าจ้างพนักงาน 7.อัตราการลาออกของพนักงาน จากบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้อย่างน้อย 1 พันล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลก จำนวน 6,261 บริษัท

  ตลาดหลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของโลก

  สำหรับตลาดหลักทรัพย์ที่ถูกจัดอันดับให้เป็น 10 อันดับแรกของโลกได้แก่

  1.ตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์

  2.ตลาดหลักทรัพย์สเปน

  3.ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์ลิสบอน, โปรตุเกส

  4.ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์ปารีส, ฝรั่งเศส

  5.ตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้

  6.ตลาดหลักทรัพย์อิตาลี

  7.ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์

  8.ตลาดหลักทรัพย์โคลัมเบีย, โคลอมเบีย

  9.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  10.ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก สตอกโฮล์ม, สวีเดน และตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก