Sunday, June 11, 2023
More
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  เผยไทยติดอันดับ 78 ในดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 63 จาก 180 ประเทศทั่วโลก

  ดัชนีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2563 ที่จัดทำโดย Environmental Performance Index (EPI) เผยข้อมูลสุรปสถานะความยั่งยืนของ 180 ประเทศทั่วโลก เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ

  ดัชนีชี้วัดที่วิเคราะห์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง 32 ตัวชี้วัด ใน 11 หมวดของ EPI

  โดยดัชนีชี้วัดของ EPI นี้ ถูกทำขึ้นเพื่อนำมาจัดอันดับว่าประเทศใดใกล้จะบรรลุเป้าหมายนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และความตกลงปารีส ปี 2558 ซึ่งรายงานจัดทำขึ้นครั้งแรกในปี 2549 ด้วยการรวบรวมข้อมูลทุก ๆ 2 ปี แล้วนำมาวิเคราะห์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงจาก 32 ตัวชี้วัดใน 11 หมวดครอบคลุมตั้งแต่สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพประชาชนและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศก่อนตีพิมพ์เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์


  เดนมาร์กอันดับ 1 ประเทศที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีสุดในทวีปยุโรป

  ซึ่งจากรายงานได้เปิดเผย 5 ประเทศแรกในทวีปยุโรป ที่มีกรอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดขึ้นโดยสหภาพยุโรปอย่างชัดเจน พบว่าเดนมาร์กอยู่ในอันดับ 1 ประเทศที่มีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในยุโรป ด้วยคะแนนรวม 82.5 และมีความโดดเด่นในทุกตัวชี้วัด

  โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการเป็นผู้ให้การพัฒนากังหันลมรายใหญ่ที่สุดของโลก และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เกินครึ่งจากปี 2539 เพราะมีการนำพลังงานลมมาใช้สูงถึง 47% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ และมีแผนจะลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ถึง 70% ก่อนปี 2573 และลดให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593

  ขณะที่ 5 ประเทศแรกในทวีปยุโรปที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีสุดในปี 2563 มีดังนี้

  1.เดนมาร์ก 82.5 คะแนน

  2.ลักเซมเบิร์ก 82.3 คะแนน

  3.สวิสเซอร์แลนด์ 81.5 คะแนน

  4.สหราชอาณาจักร 81.3 คะแนน

  5.ฝรั่งเศส 80.0 คะแนน

  ไทยอันดับ 7 ประเทศจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

  ส่วนของประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ 78 จากทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก โดยขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 121 ในปี 2561 และอยู่ในอันดับที่ 7 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากทั้งหมด 25 ประเทศในรายงาน โดย 10 ประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดีที่สุดปี 2563 มีดังนี้

  อ่านรายงานดัชนีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2563 จาก EPI ฉบับเต็มได้ที่ https://epi.yale.edu/?fbclid=IwAR393mr1BYGjo0ZtWg7ZRh9B2dPWySL_cH0T46cK0IdM9i3Ccr4SifEwJj8