Wednesday, April 24, 2024
More

  เผยช่องทางเจาะตลาดของผู้ประกอบการไทย หลังการเกิดใหม่ของชาวจีนเพิ่มปีละ 2.5 ล้านคน

  จีนนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนารูปแบบการค้าปลีกจากแบบเดิมไปสู่รูปแบบใหม่อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในยุคโควิด-19 (COVID-19) เช่นตลาดสินค้าแม่และเด็ก ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่บูมขึ้นมาอย่างมาก

  การนำแนวคิด New Retail มาปรับใช้ในธุรกิจค้าปลีกสินค้าแม่และเด็ก 

  ทุกวันนี้ธุรกิจค้าปลีกสินค้าแม่และเด็กได้นำแนวคิด New Retail หรือการค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่นำอีคอมเมิร์ซมาใช้ควบคู่กับการพัฒนาร้านค้าปลีกแบบออฟไลน์เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการ โดยร้านค้าออฟไลน์มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มเติมประสบการณ์การทดลองสินค้า การเพิ่มพื้นที่ร้านค้า การเพิ่มพื้นที่ชั้นวางสินค้าการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าตลอดจนการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้เข้าถึงระบบออนไลน์ให้มากขึ้น


  ส่วนร้านค้าออนไลน์มุ่งเน้นไปที่การให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็วของการสั่งซื้อ การจัดส่ง ตลอดจนบริการรับคืนสินค้าต่าง ๆ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ ห่างไกลจากร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำเข้ารายใหญ่ ๆ ต่างพัฒนาธุรกิจให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ใหม่ของผู้คน พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที พร้อมทั้งมีการนำ Big Data เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

  คาดการณ์อัตราการเกิดของประชากรจีนเพิ่มขึ้นปีละ 2.5 ล้านคน

  การคาดการณ์ของศาสตราจารย์ Liang Jianzhang ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งชี้ว่านโยบายลูกคนที่สองจะทำให้อัตราการเกิดของประชากรจีน เพิ่มขึ้นปีละ 2.5 ล้านคน ซึ่งจะทำให้อัตราการบริโภคภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นประมาณปีละ 7.5 หมื่นล้านหยวน หรือราว 1.18 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐโดยในหนึ่งปีเด็กเกิดใหม่หนึ่งคนจะใช้จ่ายเป็นเงินราว 30,000 หยวน ซึ่งจากนโยบายนี้จะทำให้จีนเข้าสู่ยุคเบบี้บูมเมอร์ในทศวรรษหน้า ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการเติบโตของตลาดสินค้าแม่และเด็ก การศึกษา และอาหารเด็กในจีน

  ปี 62 จีนมีประชากรชาวชนบทที่ใช้อินเตอร์เน็ตมากถึง 225 ล้านคน

  ข้อมูลสำรวจจากบริษัท iiMedia Research แสดงให้เห็นว่าครึ่งปีแรกของปี 2562 จีนมีประชากรชาวชนบทที่ใช้อินเตอร์เน็ตมากถึง 225 ล้านคน และมีอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตร้อยละ 39.8 แสดงให้เห็นถึงความนิยมอินเตอร์เน็ตของชาวชนบท ซึ่งทำให้ความสามารถในการบริโภคของเมืองในชนบทมีการขยายตัว ซึ่งการยกระดับการบริโภคของผู้บริโภคชาวชนบทอาจกลายเป็นกำลังสำคัญ ในการผลักดันการพัฒนา การค้าปลีกรูปแบบใหม่ให้เติบโตได้มากขึ้นในอนาคต

  โอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเจาะตลาดสินค้าแม่และเด็กในจีน

  สินค้าแม่และเด็กถือเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าซูเปอร์สตาร์ในปี 2563” โดยการสำรวจของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (Cross-border E-commerce) รายใหญ่อย่าง Tmall Global ซึ่งเป็นการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิการเติบโตของยอดขายในปีที่ผ่านมา และการเติบโตของยอดขายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นต้น

  ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กระชับสัดส่วนหลังคลอด ผลิตภัณฑ์ลดรอยผิวแตกลาย นมแพะผง รถเข็นเด็กแฝด กระเป๋าเด็กเล็ก ฯลฯ ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังให้การสนับสนุน ประกาศจัดตั้งเขตนำร่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้าม

  พรมแดนแบบครบวงจร 46 แห่ง เพื่อกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศ จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทย ในการศึกษาข้อมูลแนวโน้มตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคจีนในการซื้อสินค้าผ่าน Cross-border E-commerce

  ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนในเชิงลึกมากขึ้น ก็จะมีโอกาสครองใจคุณแม่นักช้อป ซึ่ง DITP ได้จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าสำหรับแม่และเด็ก (Mom & Kids Project) ช่วยติดอาวุธทางความคิด เติมเต็มทักษะและพัฒนา วิธีคิดใหม่ให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะการปรับเกมธุรกิจให้สอดคล้องกับตลาดสินค้าแม่และเด็กที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์โลกปัจจุบัน อย่าง New Normal ที่เกิดขึ้น และทัศนคติการบริโภคที่มุ่งหน้าสู่ความยั่งยืนในทุกมุมโลก