Wednesday, June 19, 2024
More

  เตรียมแผนสร้างสะพานเชื่อมสงขลา-พัทลุงเสริมการท่องเที่ยว ลดระยะเดินทาง 80 กม.

  นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระเเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมณทัพพ์รดา โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่นราชมังคลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

  เปิดแผนสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา แห่งที่ 3

  โดยโครงการดังกล่าวมีความเป็นมาจากการเดินทางจากจังหวัดพัทลุงไปยังจังหวัดสงขลาในปัจจุบันมีปริมาณยานพาหนะที่เดินทางระหว่าง 2 จังหวัดเป็นจำนวนมาก ตลอดแนวทะเลสาบสงขลามีสะพานเชื่อมระหว่างจังหวัดอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ สะพานชะแล้ เชื่อมต่อตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กับตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่และมีความยาวไม่มากนัก โดยเป็นเส้นทางสัญจรของผู้คนในพื้นที่เป็นหลัก


  ส่วนอีกหนึ่งสะพานคือสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เชื่อมต่อพื้นที่ ตำบลน้ำขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และการเดินทางจะใช้ถนนเลียบทะเลสาบสงขลา มีระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาในการขับรถประมาณ 2 ชั่วโมง

  ทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จึงได้เรียกร้องให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เพื่อเชื่อมระหว่างพื้นที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กับพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

  สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา-พัทลุง ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางกว่า 80 กม.

  กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จึงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ออกแบบ และประเมินราคา มีระยะเวลาศึกษา 360 วัน (5 พ.ค. 63 – 29 เม.ย. 64) โดยคาดว่าเมื่อก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถลดระยะการเดินทางได้มากกว่า 80 กิโลเมตร ลดระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 ชั่วโมง และยังใช้เป็นเส้นทางอพยพประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้สามารถเดินทางมายังจังหวัดพัทลุงได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดภัยพิบัติ

  และการก่อสร้างสะพานดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา ทั้งจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา รองรับโครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ริมทะเลสาบในจังหวัดพัทลุง ตามโครงการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดพัทลุงจากรัฐบาลที่ผ่านมา และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมทะเลสาบทั้ง 2 จังหวัดให้เพิ่มขึ้น

  ที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาทั้ง จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญ มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสูงอีกด้วย