Tuesday, May 21, 2024
More

  แป้งปลอดกลูเตนจากมันสำปะหลังไทย เพิ่มมูลค่าการส่งออก 1.3 แสนล้านบาท ปี 63-64

  บทวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยรายงานการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ในยุคที่เศรษฐกิจโลกได้ปรับสู่ฐานนิวนอร์มัล ทำให้ราคาสินค้าเกษตรต้องเผชิญความผันผวน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรจึงต้องเร่งพัฒนา และต่อยอดให้เร็วที่สุด

  เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปจากฐานความรู้สมัยใหม่อย่างเศรษฐกิจชีวภาพ

  จากปัจจัยสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ และผลกระทบของโควิด-19 การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยในช่วง 2-3 ปี ข้างหน้า อาจเติบโตไปได้อย่างระมัดระวัง โดยมันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมันสำปะหลังดิบ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต้น มีแนวโน้มขยายตัวในระดับต่ำ รวมถึงยังต้องเผชิญการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงจากธัญพืชทดแทน และราคามันสำปะหลังของคู่แข่งอย่างเวียดนามที่ถูกกว่า


  ขณะที่สินค้าขั้นกลางอย่างแป้งมันสำปะหลังดัดแปร ถึงแม้ว่ามีแนวโน้มขยายตัวได้ดี แต่ระดับการขยายตัวลดลง ดังนั้น ไทยจึงควรมุ่งเน้นไปที่การผลิตสินค้าขั้นกลางชนิดใหม่จากมันสำปะหลัง ที่มีแนวโน้มการเติบโตดีตามเทรนด์การบริโภคของตลาดโลกในระยะยาว และมีมูลค่าเพิ่มสูง อย่างแป้งปลอดกลูเตน ซึ่งสามารถส่งเสริมให้เป็น Product Champion อีกชนิดหนึ่งได้

  กลูเตนฟรี มีการบริโภคกว่าร้อยละ 29 ของตลาดอาหารฟรีฟอร์มโลก

  กลูเตนฟรี (Gluten Free) คืออาหารที่ปราศจากโปรตีนกลูเตน อันเป็นโปรตีนที่พบในข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต เป็นต้น โดยอาหารที่มีกลูเตน เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง เนื่องจากมีไขมันและปริมาณแป้งที่สูง อันจะก่อให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ อาหารที่ปลอดสารกลูเตน หรือ กลูเตนฟรี จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพ โดยอาหารในกลุ่มกลูเตนฟรี มีสัดส่วนการบริโภคกว่าร้อยละ 29 ของตลาดอาหารฟรีฟอร์มโลก (Free From อาหารที่ปราศจากสารปรุงแต่ง)

   ปี 63-64 แป้งปลอดกลูเตน จะเพิ่มมูลค่าได้ราว 2.3 เท่าของมูลค่าหัวมันสำปะหลังสดที่ไทยขายได้

  ​ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปี 2563-2564 หากไทยสามารถแบ่งมันสำปะหลังสด 10% จากที่มีอยู่ราว 30 ล้านตัน มาผลิตเป็นแป้งปลอดกลูเตน จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ราว 2.3 เท่าของมูลค่าหัวมันสำปะหลังสดที่ขายได้ หรือคิดเป็นเงินราว 137,000 ล้านบาท

  และหากในปี 2570 มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ดีขึ้น สามารถนำหัวมันสำปะหลังสด 40% มาแปรรูปเป็นแป้งปลอดกลูเตน จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 8.2 เท่า หรือราว 486,000 ล้านบาท

  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธุรกิจแป้งปลอดกลูเตนของไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ทำให้มีปริมาณการผลิตเชิงพาณิชย์ไม่มากนัก เนื่องจากความรู้ในเทคโนโลยีการผลิตยังจำกัด อย่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้มีโรงงานผลิตแป้งปลอดกลูเตนรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ซึ่งความสำเร็จของการผลิตแป้งปลอดกลูเตนเพื่อส่งออกของไทย จึงควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ