Wednesday, May 29, 2024
More

  ความต้องการเลือกซื้อและลงทุนตลาดอสังหาฯ ในอาเซียนมีแนวโน้มฟื้นตัวท่ามกลางโควิด-19

  การสำรวจ Consumer Sentiment Study H2 2020 โดย ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ แต่ละประเทศในอาเซียน ชี้ให้เห็นถึงความต้องการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ของประชาชนในอาเซียน ช่วงครึ่งปีแรก ในส่วนของคนไทย 63% ให้ความสนใจเลือกซื้อบ้านผ่านการประมูลท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 แต่เพิ่มความระมัดระวังในการตัดสินใจซื้ออสังหาฯ เนื่องจากการผันผวนของตลาดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้สมาร์ทโฮมที่มีพื้นที่ใช้สอย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลายเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณา

  ผู้บริโภคระวังการซื้อมากยิ่งขึ้น ส่วนคนไทย 79% มองราคาการซื้อเป็นอุปสรรค

  ตลาดอสังหาฯ ในภูมิภาคอาเซียนจะยังคงมีความผันผวน แต่ผู้บริโภคยังคงต้องการบ้าน ที่อยู่อาศัยโดยผลสำรวจล่าสุดของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย เผยให้เห็นถึงสัญญาณบวกที่มีแนวโน้มค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการที่อยู่อาศัย แต่ใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจเลือกซื้อเนื่องจากมีความผันผวนสูง จากการสำรวจ 4 ประเทศในอาเซียนพบว่า


  1.) ประเทศสิงคโปร์

  82% เลือกอยู่อาศัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกน้อยลงถ้าหากได้ราคาดี

  55% ไม่แน่นอนของราคาอสังหาฯ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้าน

  40% อยากซื้อเพื่ออยู่เองภายในปีหน้า

  2.) ประเทศมาเลเซีย

  52% มีความตั้งใจที่จะซื้อเพื่อการอยู่อาศัยในช่วงครึ่งปีหลัง

  44% คนที่ยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ตัดสินใจ เดินหน้าเลือกซื้อบ้าน

  42% อยากซื้อเพื่อลงทุนในปีหน้า

  3.) ประเทศอินโดนีเซีย

  60% ชะลอการซื้อขายอสังหาฯ ออกไปชั่วคราว

  51% มีเงินดาวน์ไม่เพียงพอเมื่อจะขอสินเชื่อ

  46% รายได้ที่ไม่แน่นอนเป็นอุปสรรคในการขอสินเชื่อ

  4.) ประเทศไทย

  75% ชะลอการซื้อขายอสังหาฯ

  79% มองราคาเป็นอุปสรรคในการซื้อที่อยู่อาศัย

  63% ให้ความสนใจซื้อบ้านผ่านการประมูล

  เห็นได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ ยังพิจารณาในการเลือกซื้ออสังหาฯ อยู่โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่มีแนวโน้มที่จะซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 และปี 2564

  การพิจารณาเลือกซื้ออสังหาฯ หลังจากเผชิญการระบาดของโควิด-19

  ข้อมูลราคา ทำเลที่ตั้ง และความปลอดภัยยังเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคในอาเซียนส่วนใหญ่ค้นหามากที่สุด โดยนิยมค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์โครงการ เว็บไซต์สื่อกลางการซื้อขาย สามารถเลือกชมโครงการบ้านได้อย่างหลากหลาย เนื่องจากประหยัดเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ

  ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ พิจารณาจากราคา, ทำเลที่ตั้ง, ประเภทของอสังหาฯ, ความปลอดภัยของทำเลและแผนการพัฒนาโครงการและสาธารณูปโภคในอนาคตของทำเลนั้นๆ

  ชาวไทยส่วนใหญ่ พิจารณาเรื่องราคา/ยูนิต ขนาดที่อยู่อาศัย, รูปแบบโครงสร้าง, ภาษีและมาตรการของภาครัฐที่ออกมาช่วยโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบที่อยู่อาศัย

  ชาวมาเลเซีย พิจารณาเรื่องการระบายอากาศและแสงธรรมชาติ เรื่องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต มองหาบ้านที่เป็นได้ทั้งออฟฟิศและฟิตเนส และความหนาแน่นโครงการที่ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มวัยเกษียณที่ต้องการหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด

  ชาวสิงค์โปร์พิจารณาให้ความสำคัญกับทำเลที่อยู่ใกล้ร้านอาหารและห้างสรรพสินค้าเรื่องการระบายอากาศและแสงธรรมชาติมีความต้องการพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นและสนใจระบบบ้านอัจฉริยะที่ตอบโจทย์เรื่องประหยัดพลังงานหากต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้าน

  ตลาดอสังหาฯ มีแน้วโน้มฟื้นตัว จากความต้องการของผู้บริโภค

  เมื่อพิจารณาภาพรวมตลาดอสังหาฯ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาในอาเซียน จะเห็นว่ามูลค่าของอสังหาฯ มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะหลังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้ตลาดอสังหาฯ มีความผันผวนมากยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาจากผลสำรวพบว่า ปัจจุบันในภูมิภาคนี้แนวโน้มการกลับมาเริ่มต้นใหม่ จากความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงผู้ประกอบการมีการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ หรือโครงการที่ถูกขายก่อนหน้านี้ออกสู่ตลาดพร้อมโปรโมชั่นที่น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของผู้ซื้อที่มีความพร้อม รวมทั้งสถาบันทางการเงินหลายแห่งมีการปรับเปลี่ยนสินเชื่อกู้ซื้อบ้านและอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน จึงทำให้ตลาดอสังหาฯมีแน้วโน้มฟื้นตัวขึ้นหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19