Sunday, May 16, 2021
More

  ร้านอาหารขยายตัวสู่ออนไลน์ 2 หมื่นร้านต่อสัปดาห์ ส่งฟู้ดเดลิเวอรี่ไทยโต 150%

  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยถึงการขยายตัวของธุรกิจ Food Delivery จากที่ประเทศไทยได้บังคับใช้มาตรการอย่างเข้มงวดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการปิดกิจการหรือจำกัดให้บริการภาคธุรกิจเป็นการชั่วคราว รวมถึงธุรกิจร้านอาหารที่หันมาปรับตัวในช่องทางการให้บริการซื้อกลับบ้านหรือการจัดส่งแบบ Food Delivery ผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งกลายเป็นช่องทางที่สำคัญต่อผู้ประกอบธุรกิจอาหารและผู้บริโภค จากข้อมูลผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ พบว่า มีจำนวนร้านอาหารทั้งเล็กและใหญ่ สมัครเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีไม่น้อยกว่า 20,000 ต่อสัปดาห์ ทำให้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 มีจำนวนการจัดส่งอาหารแบบเดลิเวอรีเติบโตถึงร้อยละ 150 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน 

  ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ Food Delivery เข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้น

  ความนิยมของผู้บริโภคในการใช้แอพพลิเคชั่นสั่งอาหาร (Food Delivery) ทำให้ธุรกรรมในตลาดเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เป็นที่สนใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสั่งอาหารไปยังที่พัก โดยมีทั้งต่างชาติและในไทยเข้ามาทำการตลาด โดยเฉพาะผู้ให้บริการรายใหม่ของไทยได้เข้ามาในตลาดนี้ ในรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ Business Model ที่ต่างจากเดิม เช่น การไม่จัดเก็บค่าบริการต่างๆ จากร้านอาหาร (ปัจจุบันผู้ให้บริการมีการหักค่าบริการ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและอัตราความแตกต่าง อาจจะสูงถึงร้อยละ 35 ) หรือการออกแบบวิธีการทำงานของแอพพลิเคชั่นการจัดส่งที่ให้ร้านอาหารสามารถเปรียบเทียบราคาค่าส่งอาหารจากผู้ให้บริการส่งอาหารได้ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้บริโภค

  ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่จะสร้างความตื่นตัวและส่งผลทำให้ธุรกิจการจัดส่งอาหารในหลายมิติต


  กระตุ้นให้ผู้เล่นรายเดิม 1 จัดโปรโมชั่นด้านราคาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาฐานตลาดและความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม หลังจากที่สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศดีขึ้นทำให้ร้านอาหารกลับมาเปิดได้ตามปกติแต่การสั่งอาหารรูปแบบออนไลน์ชะลอตัวลงหลายๆร้านจึงต้องกระตุ้นตลาดอย่างหนักเพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มีรวมถึงดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆให้เข้ามาใช้งาน

  แม้จะเพิ่มช่องทางการขายให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ขณะเดียวกันทำให้การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารรุนแรงขึ้น รวมถึงสร้างข้อจำกัดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในการทำตลาด เนื่องจากมีช่องทางการขายเพิ่มขึ้นและสามารถเลือกใช้บริการในแพลตฟอร์มให้เข้ากับโครงสร้างต้นทุนผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันยังส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างรุ่นแรง สร้างความท้าทายแก่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร เช่นการปรับขึ้นราคาสินค้าที่มีข้อจำกัด เนื่องจากสามารถเปรียบเทียบราคาภายในแอพพลิเคชั่นได้ อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องคุณภาพและการบริการ

  การปรับโมเดลรูปแบบธุรกิจเพื่อสร้างความสมดุลและประโยชน์ของผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังที่พัก เมื่อผู้บริการรายใหม่เข้ามาในรูปแบบธุรกิจที่ต้องการแก้ไขจุดอ่อนของตลาด จึงทำให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเดิมจะต้องปรับกลยุทธ์ เพื่อรับมือการแข่งขันที่จะเข้ามา อย่างเช่น การปรับรูปแบบการคิดค่าบริการจากร้านอาหารและผู้ให้บริการรับจ้างส่งอาหาร รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่ได้ถูกใช้งานเข้ามาสนับสนุนธุรกิจจัดส่งอาหาร หรือปรับสวัสดิการผู้ขับขี่ให้เหมาะสมเพื่อสร้างสมดุลกับทุกฝ่าย

  การยกระดับคุณสมบัติการใช้งานของแอพพลิเคชั่นของผู้เล่นรายเดิม เข้าสู่ Super Application ด้วยการให้บริการครอบคลุมไปยังกิจกรรมด้านอื่นๆ ของผู้บริโภค เพื่อสร้างรายได้ระยะยาว ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรายเดิมมีการเร่งพัฒนา ยกระดับคุณสมบัติการใช้งานแอพพิเคชั่นให้ทั่วถึงและครอบคลุมไปยังกิจกรรมในชีวิตของผู้บริโภคหรือมีลักษณะเป็น One-Stop Application เพิ่มโอกาสสร้างรายได้เนื่องจากธุรกิจบริการส่งอาหารต้องใช้งบประมาณสูงในการกระตุ้นตลาดด้วยการใช้กลยุทธ์ด้านราคาและส่งผลกระทบทำให้กำไรสุทธิธุรกิจดังกล่าวติดลบ

  จำนวนการจัดส่งอาหารในครึ่งปีแรกเติบโตถึงร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปีก่อน

  ทิศทางของตลาดธุรกิจจัดส่งอาหารในช่วงปี 2563 ภายหลังการแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ร้านอาหารสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ ส่งผลทำให้ปริมาณความหนาแน่นในการสั่งอาหารจะไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19  แต่คงยังสูงกว่าก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดโควิด-19 เนื่องจากความนิยมในการใช้บริการสั่งอาหารยังมีอยู่ต่อเนื่องและรวมกังวลในเรื่องการแพร่ระบาดโควิด-19 ในรอบที่ 2 ผู้บริโภคบางกลุ่มยังคงเลือกสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น

  นอกจากนี้ ร้านอาหารที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารรายใหญ่ ได้มีการปรับกลยุทธ์การทำธุรกิจและการลงทุน เช่น การลดจำนวนการขยายร้านอาหารประเภทการให้บริการเต็บรูปแบบ โดยหันมาเปิดร้านขนาดเล็กลง หรือแบบ Kiosk  ปรับขั้นตอนปฏิบัติและรูปแบบร้านให้สามารถรองรับการสั่งอาหารของผู้ใช้บริการได้ รวมถึงการเข้ามาของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรายใหม่ น่าจะกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นในการกระตุ้นตลาด ทำให้ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 จำนวนการจัดส่งอาหารเติบโตถึงร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา และมองว่าจำนวนการจัดส่งอาหารในแบบเดลิเวอรีจะขยายตัวถึงร้อยละ 78.0 – 84.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา