Wednesday, May 29, 2024
More

  เราเที่ยวด้วยกัน ผลตอบรับดี ยอดจองห้องพักทะลุ 3.9 แสนห้อง ราคาเฉลี่ย 2.9 พันบาทต่อคืน

  กระทรวงการคลังเผย โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว เพื่อลดผลกระทบจากโควิด-19  เราเที่ยวด้วยกันมีผลตอบรับที่ดี ชวนผู้ประกอบการร่วมสร้างบรรยากาศกระตุ้นท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคัก

  เราเที่ยวด้วยกัน มีโรงแรมสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 6.8 พันแห่ง

  นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากที่ได้เริ่มโครงการเราเที่ยวด้วยกันตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา ในภาพรวมมีผลตอบรับในทางที่ดี มีประชาชนสนใจลงทะเบียน 4.76 ล้านราย ลงทะเบียนสำเร็จ 4.51 ล้านราย มีโรงแรมสนใจเข้าร่วมโครงการ 6,815 แห่งกระจายตัวอยู่ครบในทุกจังหวัดทั่วประเทศ


  เมืองหลักเมืองรองที่มีโรงแรมสนใจเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกันมากที่สุด

  สำหรับเมืองหลักที่มีโรงแรมสนใจเข้าร่วมมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่

  อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร

  อันดับ 2 เชียงใหม่

  อันดับ 3 กระบี่

  อันดับ 4 ภูเก็ต

  อันดับ 5 ประจวบคีรีขันธ์

  ขณะที่เมืองรองที่มีโรงแรมสนใจเข้าร่วมมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่

  อันดับ 1 เชียงราย

  อันดับ 2 จันทบุรี

  อันดับ 3 น่าน

  อันดับ 4 นครศรีธรรมราช

  อันดับ 5 ตราด

  ยอดจองห้องพักทะลุ 3.9 แสนห้อง ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.9 พันบาทต่อคืน

  โดยขณะนี้มีการจองโรงแรมแล้ว 391,731 ห้อง จ่ายเงินจองเรียบร้อยแล้ว 388,461 ห้อง และโรงแรมที่มีการจองห้องพักแล้วมีจำนวน 3,465 แห่ง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่าครึ่งของจำนวนโรงแรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืนอยู่ที่ 2,950 บาท นอกจากนี้ หลังจากได้เปิดให้ร้านค้า OTOP เข้ามาลงทะเบียนร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 พบว่า มีร้านค้า OTOP สนใจเข้าร่วม 453 แห่ง

  พร้อมตัดสิทธิผู้ประกอบการที่เข้าข่ายทุจริตในโครงการ

  ทั้งนี้ กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบพบผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็ก 1 แห่งมีพฤติกรรมต้องสงสัยอาจเข้าข่ายทุจริตจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยที่พักดังกล่าวมียอดการจองห้องพักเต็มตลอดเวลาและเกินกว่าจำนวนห้องพักที่มีอยู่ รวมทั้งผู้เข้าพักมีประวัติการใช้ e-Voucher สำหรับการซื้ออาหารในที่พักโดยที่โรงแรมดังกล่าวไม่มีห้องอาหารไว้ให้บริการแก่ผู้เข้าพัก โดยขณะนี้ได้ระงับการจ่ายเงินสนับสนุนค่าที่พักในสัดส่วนร้อยละ 40 ของราคาที่พัก และ E-Voucher แล้วและจะพิจารณาตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันต่อไป

  อย่างไรก็ตาม โครงการเราเที่ยวด้วยกันมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงานหลักของประเทศ เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พักปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีให้การท่องเที่ยวไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง