Sunday, July 14, 2024
More

  รฟม.คุมเข้มความปลอดภัยงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง ยืนยันเปิดตามกำหนดเดิม

  รฟม. ขันน็อตการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง รถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู และสายสีเหลือง ด้านผู้รับเหมาหยุดงานติดตั้งคานสถานีชั่วคราว พร้อมเร่งหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ยันไม่กระทบแผนเปิดให้บริการทั้ง 2 สายทาง

  รฟม. สั่งหยุดติดตั้งคานสถานีทั้งหมดโดยทันที พร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงาน และบุคลากร

  นายกิตติกร ตันเปาว์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รักษาการรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) ได้ประชุมร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCPK และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแครายมีนบุรี รวมถึง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCYL และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าวสำโรง เพื่อหารือถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในการก่อสร้าง และตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากกรณีอุบัติเหตุโครงค้ำยันชั่วคราวระหว่างติดตั้งคานสำเร็จรูป เชื่อมกับเสาสถานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ทรุดตัวลงมา


  ในเบื้องต้น กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCPK ได้ชี้แจงว่าหลังเกิดเหตุได้สั่งให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯหยุดงานติดตั้งคานสถานีที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมดของโครงการโดยทันทีและจะเข้าไปตรวจสอบทบทวนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งหมดทั้งในด้านเทคนิควิศวกรรมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมงานและความพร้อมของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในขณะที่เกิดเหตุ

  สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานติดตั้งคานสถานีทั้งหมดของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้วย

  ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ซึ่งเป็นงานก่อสร้างระบบโมโนเรลเหมือนกัน และมีงานติดตั้งคานสถานีในลักษณะเดียวกันนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCYL ได้สั่งให้ผู้รับจ้างก่อสร้างหยุดงานติดตั้งคานสถานีทั้งหมดแล้วเช่นกัน

  เร่งหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก และควบคุมงานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

  รฟม. ได้มอบหมายให้ทั้ง 2 โครงการร่วมกันทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยของงานก่อสร้างเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกในอนาคตและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตลอดจนภาคประชาชน

  โดย นายกิตติกร ตันเปาว์ ได้เน้นย้ำให้ทั้ง 2 โครงการมีการควบคุมงานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในกิจกรรมก่อสร้างต่างๆที่ดำเนินการตามปกติอยู่แล้วซึ่งอาจก่อให้เกิดความประมาทขึ้นได้

  อย่างไรก็ตาม รฟม. ยังคงมั่นใจว่าการหยุดงานบางส่วนเป็นการชั่วคราวของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ยังไม่กระทบกับแผนการก่อสร้างโดยรวม และรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย จะสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ตามกำหนดเดิม