Sunday, May 19, 2024
More

  ไม่หวั่นเศรษฐกิจ ช.การช่างพร้อมประมูลโครงการจากภาครัฐกว่า 1 แสนล้าน

  ช.การช่าง เผย แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างช่วงหลังปี 2563 คาดว่าจะกลับมาเริ่มประมูลตามแผนอีกครั้ง หลังจากวิกฤตโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย พร้อมปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้การดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปสู่ New Normal อย่างราบรื่นพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

  เดินหน้าประมูลโครงการก่อสร้างโครงการมูลค่ากว่า 180,00 ล้านบาท

  สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้รับผลกระทบทางอ้อมเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีการบริหารความเสี่ยงและแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ พร้อมด้วยกลยุทธ์การมุ่งลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่หลากหลาย บริษัทจึงได้รับผลกระทบด้านรายได้น้อยเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น


  ในช่วงครึ่งหลังของปี 63 นี้ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ มีการทยอยเปิดประมูลสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยไปสู่ New Normal โดยโครงการที่ให้ความสำคัญอย่าง รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก มูลค่ากว่า 120,000 ล้านบาท รถไฟฟ้าสายสีม่วงด้านใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ มูลค่า 77,000 ล้านบาท โครงการรถไฟทางคู่ที่ผ่าน EIA แล้ว 3 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 180,000 ล้านบาท

  ในส่วนของโครงการที่กำลังดำเนินการสร้างมีความคืบหน้าตามแผนที่วางไว้โดย ณ เดือน ธันวาคม 2563

  – โครงการมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน – นครราชสีมา สัญญาที่ 3 ความคืบหน้าร้อยละ 84

  – โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี) สัญญาที่ 1 ความคืบหน้าร้อยละ 44.80, สัญญาที่ 2 ความคืบหน้าร้อยละ 36.70 และสัญญาที่ 5 ความคืบหน้าร้อยละ 48.20

  – โครงการทางพิเศษพระราม 3 – ดาวคะนอง สัญญาที่ 4 สะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ความคืบหน้าร้อยละ 0.1

  โครงการที่แล้วเสร็จส่งมอบแล้วเป็นที่เรียบร้อยในปี 62

  บริษัทยังได้รับรางวัลจากภาครัฐและเอกชน ทั้งรางวัลการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รางวัลดีเด่นด้านการบริหารจัดการอาชีวอนามัย จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รางวัล Environmental Social and Governance 100 (ESG100) สถาบันไทยพัฒน์ และรางวัล “Drive Award 2019” บริษัทที่มีนวัตกรรมมีการบริหารจัดการเป็นเลิศ ในกลุ่มธุรกิจ Property and Construction จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ในปี 62 ที่ผ่านมามีผลงานโครงการก่อสร้างมูลค่าถึง 38,515 ล้านบาทและมีผลงานที่สำคัญและภาคภูมิใจอย่าง

  -โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี

  -โครงการรถไฟฟ้าสาย สีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายระยะที่ 2 (สถานีหัวลำโพง – สถานีหลักสอง)

  ซึ่งทั้ง 2 เป็นโครงการขนาดใหญ่นี้ได้ทำการส่งมอบงานคุณภาพได้ตามแผนงานและภายใต้งบประมาณเป็นที่เรียบร้อย

  ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม

  สำหรับการมุ่งเน้นสนับสนุนการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม เริ่มจากการเลือกโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ การดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคม รวมถึงดำเนินโครงการอื่นๆ เช่น ด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน การช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรด้านสาธารณสุขและการแพทย์ในภารกิจสู้ภัยโควิด-19   ตลอดจนการใช้ศักยภาพด้านงานช่างและวิศวกรรม ในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน”  การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและพัฒนาประเทศผ่านโครงสร้างพื้นฐานและการคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม