Friday, June 21, 2024
More

  คนไทยเป็นที่ต้องการตลาดแรงงานโลก พบแผนส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศแตะ 5 หมื่นคน

  กระทรวงแรงงานเผยสถานการณ์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทย หลังสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลายลง

  แรงงานไทยต้องการไปทำงานต่างประเทศเพิ่ม 4 เท่าตัว ในเดือน ก.. 63

  กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลายลง โดยไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศมาได้พักใหญ่ ๆ รวมทั้งรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศที่ผ่อนคลายมากขึ้น


  ทำให้พบว่าความต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศของแรงงานไทยเพิ่มมากขึ้นชัดเจน เห็นได้จากสถิติคนหางานเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ผ่านด่านตรวจคนหางานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของกรมการจัดหางาน เดือนกรกฎาคม 2563 ที่มีจำนวน 2,394 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ที่มีคนหางานเดินทางฯ จำนวน 585 คน กว่า 4 เท่าตัว และเดือนพฤษภาคม มีคนหางานเดินทางฯ 243 คน เดือนเมษายน มีคนหางานเดินทางฯ 557 คน และเดือนมีนาคม ที่เป็นระยะเริ่มต้นของการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีคนหางานเดินทางฯ  3,737 คน

  วินัยและทักษะในการทำงาน ส่งแรงงานไทยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโลก

  ปัจจัยหนุนนำมาจากการที่ประเทศต่างๆเริ่มกลับมาฟื้นฟูประเทศเพื่อให้กิจกรรมด้านเศรษฐกิจกลับมาสู่สภาพปกติและกำลังแรงงานถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของภาคธุรกิจซึ่งแรงงานไทยเป็นประเทศลำดับแรกๆที่ตลาดแรงงานในต่างประเทศต้องการและติดต่อเข้ามา เนื่องจากแรงงานไทย มีวินัยในการทำงาน และมีทักษะฝีมือดี  ประกอบกับประเทศไทยมีการบริหารจัดการโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับทำให้โอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะแรงงานประเภทฝีมือและกึ่งฝีมือ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการเพิ่มช่องทางให้แรงงานไทย ได้มีตลาดทำงานในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้พี่น้องแรงงานมีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งจะลดปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยได้

  แรงงานไทยส่งเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 73,434  ล้านบาท

  ทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และนำเงินกลับเข้าประเทศไทย ซึ่งจากประมาณการรายได้ที่แรงงานไทยในต่างประเทศส่งกลับไทย โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่รวบรวมข้อมูลโดยกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ พบว่าสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้เป็นจำนวนมาก โดยผลมวลรวมในปี 2563 (.. – .. 63) มีรายได้เข้าประเทศรวมทั้งสิ้นกว่า 73,434  ล้านบาทจำแนกเป็น

  ทั้งนี้รายได้ส่งกลับของเดือนมิถุนายน 2563 เป็นตัวเลขประมาณการ และข้อมูลรายได้ส่งกลับปรับปรุงข้อมูลตามธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุด ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00

  5 วิธีเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย

  ด้านกรมการจัดหางาน ยังได้มีการกล่าวเพิ่มเติมว่า การไปทำงานต่างประเทศ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีทั้งหมด 5 วิธีได้แก่

  1.การเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง

  2.การเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง

  3.การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง ได้แก่

  โครงการจ้างตรง : ไต้หวัน

  โครงการ IM : ประเทศญี่ปุ่น

  โครงการ EPS : เกาหลี

  โครงการ TIC

  4.นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ

  5.นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ

  ตั้งธงส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเดือนมิ..-.. 63 อยู่ที่ 52,253 คน

  ทั้งยังเปิดเผยแผนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างเดือนมิถุนายนกันยายน 2563 ตั้งเป้าไว้ที่ 52,253 คนโดยคาดว่าจะส่งไปยังภูมิภาคเอเชียเช่น

  ไต้หวัน 20,120 คน

  ญี่ปุ่น 3,818 คน

  สาธารณรัฐเกาหลี 6,421 คน

  มาเลเซีย 2,448 คน

  สิงคโปร์ 2,934 คน

  ภูมิภาคตะวันออกกลาง

  อิสราเอล 2,840 คน

  ส่วนแรงงานไทยที่ยังทำงานอยู่ในต่างประเทศนั้น จากข้อมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2563  พบมีจำนวน 121,922 คน แบ่งเป็น

  กลุ่มประเทศเอเชียและเอเชียใต้ 91,541 คน มากสุดคือไต้หวัน  59,375 คน

  กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 24,312 คน มากสุดคือ อิสราเอล 21,916 คน

  กลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา และอื่น ๆ 5,720 คน มากที่สุดคือ ฮังการี 693 คน

  กลุ่มประเทศแอฟริกา 349 คน มากที่สุดคือ แอฟริกาใต้ 115 คน

  ทั้งกรมการจัดหางานยังเปิดเผยว่ารัฐบาล จะคำนึงถึงความปลอดภัยของแรงงาน และถือประโยชน์ของแรงงานไทยเป็นอันดับสูงสุด พิจารณาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ จากมาตรการควบคุมป้องกัน และการสร้างความปลอดภัยให้กับแรงงานไทย 

  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1-10 และสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน