Thursday, June 23, 2022
More

  กทม.จัดทีม ”ไทยชนะ” เข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดเชิงรุกสถานประกอบการ-กลุ่มเสี่ยง

  กทม. เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อเนื่อง

  กทม.ประสานความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทีมไทยชนะเข้มงวดสถานประกอบ

  พล...โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรณีองค์การอนามัยโลก (WHO) แสดงความกังวล คนหนุ่มสาววัย 20-40 ปี เกรงว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการแพร่ระบาดโควิด-19 เนื่องจากหลายคนเป็นผู้ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว เป็นอันตรายต่อประชากรกลุ่มเสี่ยง ว่า สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขต เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ร่วมกันจัดทีมผู้พิทักษ์ไทยชนะตรวจติดตามสถานประกอบการต่างๆ ให้เข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สำนักงานแพทย์ กทม. ยังได้ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล 4 เหล่าทัพ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย หารือร่วมกันในการเตรียมการรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

  แผนเตรียมพร้อมและมาตรการหากเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่


  ในส่วนการบริหารการรับมือหากมีกรณีเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้เตรียมเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวน 2,471 เตียง พร้อมห้อง ICU ความดันลบ ห้องแยกเดี่ยวความดันลบ และหอผู้ป่วยสำหรับดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ขณะเดียวกันได้บริหารจัดการด้านยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับกรณีเกิดการระบาดระลอกใหม่ สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ มีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพฯ (ศูนย์เอราวัณ) เป็นผู้จัดการ

  เตรียม Big Cleaning หาคารทุกวันอังคารเฝ้าระวังเชิงรุก

  กทม.ยังได้มาตรการเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด โดยราชการในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดการแพร่กระจาย ทุกวันอังคาร ในบริเวณที่ประชาชนสัมผัสร่วมกัน เช่น ราวบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟท์ รถเข็นคนไข้ ห้องน้ำ เก้าอี้ เพื่อเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจัดประชุมโรงพยาบาลหลักทั้ง 9 แห่ง ในการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. เพื่อเตรียมความพร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหากเกิดการระบาดระลอก 2 โดยใช้ทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (BLS) และระดับสูง (ALS) ในการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสม

  ติดตามค้นหาผู้ใกล้ชิดหลังกรณีพบหญิงไทยติดเชื้อหลังกักตัว 14 วัน

  รองผู้ว่า เปิดเผยว่า จากกรณีที่พบผู้ติดเชื้อหลังจากการกักตัวครบ 14 วันนั้น สำนักงานอนามัย กทม. ได้ประสานความร่วมมือสำนักงานเขต กองระบาด และสถาบันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ในการค้นหาและติดตามตัวผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด จำนวน 3 ราย และขณะนี้ได้นำเข้าสถานที่กักตัวเรียบร้อย พร้อมดำเนินการเชิงรุกโดยลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และเก็บสิ่งส่งตรวจ รวมถึงค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำและกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เพื่อคัดกรองผู้มีอาการผิดปกติ