Thursday, June 20, 2024
More

  ไทยคว้าแชมป์โลก 2 ปีซ้อน ประเทศที่เหมาะแก่การเริ่มต้นทำธุรกิจจาก 73 ประเทศทั่วโลก

  U.S.News & World Report หรือสำนักข่าวที่เผยแพร่ข่าวความเห็น และการจัดอันดับต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยม และมีอิทธิพลต่อชาวอเมริกัน เผยรายงานการจัดอันดับประเทศที่เหมาะในการเริ่มต้นทำธุรกิจมากที่สุดในโลก ประจำปี 2563

  ไทยแชมป์ 2 ปีซ้อนประเทศที่เหมาะกับการเริ่มทำธุรกิจมากที่สุดในโลก

  หรือ Best Countries to Start a Business 2020 พบว่าไทยติดอันดับ 1 ประเทศที่เหมาะสมในการเริ่มต้นทำธุรกิจมากที่สุดจาก 73 ประเทศทั่วโลก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยผลที่ได้มาจากการสอบถามผู้บริหารในวงการธุรกิจ 6,000 คนทั่วโลก พิจารณาจากสิ่งแวดล้อมการทำธุรกิจ 5 ด้าน


  1.การบริหารจัดการมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง   

  2.ระบบราชการที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

  3.ต้นทุนการผลิตต่ำ

  4.การติดต่อการค้ากับต่างประเทศ

  5.ความสามารถการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย

  10 ประเทศแรกเหมาะกับการเริ่มต้นทำธุรกิจมากที่สุดในโลก

  โดย 10 ประเทศแรกที่เหมาะกับการเริ่มต้นทำธุรกิจมากที่สุดในโลก หรือ Best Countries to Start a Business 2020 มีดังนี้

  ทั้งในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เผยว่าการจัดอันดับในครั้งนี้ ได้สะท้อนถึงการพัฒนาการให้บริการภาครัฐในส่วนของการเริ่มต้นธุรกิจที่มีความสะดวก รวดเร็ว สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

  5 ขั้นตอนการเริ่มต้นทำธุรกิจในประเทศไทย

  ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังเป็นเจ้าภาพหลักด้านการเริ่มต้นธุรกิจที่ธนาคารโลกใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ จากสมาชิก 190 ประเทศทั่วโลก เพื่อจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ Doing Business ทุก ๆ ปี

  โดยรายงาน Doing Business 2020 ประเทศไทยอยู่ในอันดับรวมที่ 21 และอยู่ในอันดับที่ 47 ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ โดยการเริ่มต้นธุรกิจของไทยมี 5 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลา 6 วัน ประกอบด้วย

  – การจองชื่อบริษัท

  – การชำระเงินทุนเข้าธนาคาร

  – การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

  – การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  – การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง