Thursday, June 20, 2024
More

  ส่งเชียงคาน-ในเวียงติด 100 เมืองยั่งยืนโลก เสริมรายได้คนท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม

  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ในปี 63 เตรียมส่งแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ 2 แห่ง

  เชียงคานน่าน เดินหน้าสู่ เดสทิเนชั่น ท็อป 100 ภายในปี 65

  คือเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อเข้าชิงรางวัลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน หรือซัสเทนนาเบิล เดสทิเนชั่น ท็อป 100 ภายในปี 65


  โดยการจัดอันดับดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมที่สุดถึงความสำเร็จจากผลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนซึ่งสำหรับรางวัลนี้จะประกาศบนเวทีงานมหกรรมท่องเที่ยวโลกหรือไอทีบีที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีในปีหน้าและหากแหล่งท่องเที่ยวที่ อพท. ส่งเข้าชิงได้รับการจัดอันดับท็อป 100 ทางผู้จัดงานจะนำแหล่งท่องเที่ยวนั้นทำการตลาดให้ฟรีผ่านเครือข่ายสมาชิกของไอทีบี ที่มีอยู่ทั่วโลก

  4 พื้นที่เตรียมพัฒนาส่งเข้าซัสเทนนาเบิล เดสทิเนชั่น ท็อป 100

  โดยคัดเลือกนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายต่อทริปสูง อีกทั้งภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยในด้านความยั่งยืนก็จะดี และได้รับการยอมรับมากขึ้นในระดับสากล เพราะมีการกระจายรายได้เพียงพอให้คนท้องถิ่น มีการปกป้องประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต และปกป้องสิ่งแวดล้อม

  ทั้งนี้ อพท.ยังมีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษอีก 4 แห่ง ที่เตรียมพัฒนามาตรฐานเพื่อส่งเข้ารับการจัดอันดับท็อป 100 ในระยะต่อไปคือ

  • นาเกลือ ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย
  • เกาะหมากจังหวัดตราด
  • ตำบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

  โดยรางวัลนี้ ประเทศไทยไม่เคยได้รับมาก่อน และหากได้ในครั้งนี้ ประโยชน์ในเชิงการตลาดที่จะได้ คือสร้างการรับรู้ในแบรนด์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ในตลาดต่างประเทศนั่นเอง