Thursday, June 20, 2024
More

  เพิ่มความปลอดภัยแก่นักวิ่งในอุทยานจตุจักร กทม.เร่งศึกษาจัดทำเส้นทางจักรยานโดยเฉพาะ

  กรุงเทพมหานครเริ่มศึกษาหาแนวทางจัดทำเส้นทางจักรยานโดยเฉพาะในอุทยานสวนจตุจักรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักวิ่ง

  ปรับปรุงทางเชื่อมทั้ง 3 เพื่อเป็นสวนสาธารณะในระดับมหานคร

  พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกรุงเทพฯได้ดำเนินการปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่งได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พื้นที่ 196 ไร่ สวนวชิรเบญจทัศ พื้นที่ 375 ไร่ และสวนจตุจักร พื้นที่ 155 ไร่เพื่อให้เป็นอุทยานสวนจตุจักรในรูปแบบสวนสาธารณะระดับมหานครอำนวยความสะดวกในเรื่องเข้าถึงพื้นที่และใช้พื้นที่สวนสาธารณะที่เชื่อมต่อถึงกันแก่ประชาชนให้เป็นพื้นที่พักผ่อนออกกำลังกายท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครับรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป


  กทม. ปรับปรุงทางเดินวิ่ง ระยะทาง 10.5 กม. เรียบร้อยแล้ว

  นอกจากนี้กทม. ได้ทำทางเชื่อมบริเวณ ถนนกำแพงเพชร ระหว่างสวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนวชิรเบญจทัศ และทางเชื่อมระหว่างสวนวชิรเบญจทัศกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ซึ่งประชาชนสามารถใช้สวนสาธารณะทั้ง 3 แห่งได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังสามารถทำกิจกรรมตามความสนใจได้อย่างเช่น การศึกษาพันธุ์ไม้ ศึกษาสวนผีเสื้อ กิจกรรมดูนก ชมปลา ล่องเรือชมสวน ชมลานบัว ลานชบา ลานลั่นทม พรรณไม้ในวรรณคดี เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในอาคารอนุรักษ์พันธ์ไม้ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รวมถึงทำกิจกรรมอย่างเดินวิ่ง โดยทางกทม. ได้ทำการปรับปรุงทางเดินวิ่งในอุทยานสวนจตุกร ระยะทาง 10.5 กม. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  เร่งศึกษาแนวทางเส้นทางปั่นจักรยานในอุทยานสวนจตุจักร

  อีกทั้ง กทม. ยังได้จัดเตรียมทำเส้นทางจักรยานให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาเดินวิ่ง ออกกำลังกายรวมถึงรองรับการออกกำลังกายในรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ศึกษาหาแนวเส้นทางจักรยานให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เส้นทางจักรยานในอุทยานสวนจตุจักรเป็นทางเลือกหนึ่งในการออกกำลังกาย