Thursday, June 20, 2024
More

  แพทย์ยังครองแชมป์ ส่วนยูทูบเบอร์พุ่งมาอยู่ที่ 3 สำหรับอาชีพในฝันเด็กไทย ปี 63

  การสำรวจ “อาชีพในฝันของเด็กไทย” ครั้งที่ 11 ปี 2563 ของอเด็ดโก้ ด้วยการเก็บข้อมูลจากเด็กไทยอายุ 7-14 ปีทั่วประเทศ จำนวน 4,050 คน พบความน่าสนใจดังนี้

  “แพทย์” ยังฮอต รับแชมป์อาชีพในฝันของเด็กไทยปี 2563

  ผลสำรวจพบว่าอาชีพในฝันของเด็ก Gen Z (เกิดช่วงปี 1995-2010) และ Gen Alpha (เกิดหลังปี 2010) นั้นยังคงเป็น “แพทย์” เช่นเดียวกับอาชีพในฝันของเด็กรุ่นก่อน โดย 5 อันดับอาชีพในฝันของเด็กไทยมีดังนี้


  1.แพทย์
  2.ครู
  3.ยูทูบเบอร์
  4.นักกีฬา
  5.ทหาร

  โดยจะเห็นความน่าสนใจอย่างหนึ่งคืออาชีพ “ยูทูบเบอร์” ที่มาแรงเป็นอันดับ 3 ซึ่งเด็กไทยให้เหตุผลไว้ว่ายูทูบเบอร์เป็นอาชีพที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบ สบาย รายได้สูง มีอิสระ มีชื่อเสียง และได้แรงบันดาลใจมาจากยูทูบเบอร์กับนักแคสเกมที่ตัวเองชื่นชอบ

  ทั้งยังพบว่าเด็กที่เลือกอยากเป็นแพทย์จะอยู่บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก ในขณะที่เด็กในภูมิภาคอื่น ๆ จะเลือก “ครู” เป็นอาชีพในฝันมากกว่า

  Gen Alpha คือเจเนอเรชันที่ได้รับการศึกษาดีที่สุด

  ทั้งยังมีการพยากรณ์กันว่า Gen Alpha (เกิดหลัง 2010) จะเป็นเจเนอเรชันที่ได้รับการศึกษาดีที่สุด และเป็น Gen ที่ฉลาดที่สุด ทั้งใช้เทคโนโลยีเก่งที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen อื่น ๆ ตอนที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกัน

  ขณะที่ Gen Z หรือผู้ที่ปัจจุบันมีอายุตั้งแต่ 26 ปีลงไป พบว่าจะก้าวเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร โดยจะมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 27 ของแรงงานทั้งหมดภายใน 5 ปีข้างหน้า ทั้ง Gen Z ยังมีแนวโน้มที่จะเลือกอาชีพที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน และเปลี่ยนแปลงสังคมโลก ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสนใจการเป็นผู้ประกอบการ และทำอาชีพอิสระ