Friday, June 21, 2024
More

  ประชาชน 51.17% เห็นตรงกันว่าควรรอเวลาเหมาะสมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

  เปิดสถานการณ์การท่องเที่ยวของคนไทย จากศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ททท. (TATIC) ซึ่งได้ทำการสำรวจข้อมูลคนไทยทั่วประเทศ วันที่ 17-20 .. 63 จำนวน 1,208 ตัวอย่าง พบความน่าสนใจดังนี้

  คนไทย 83.78% ยังมีความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวในประเทศ

  พบว่าคนไทยยังมีความเชื่อมั่นสูงถึงระดับ 83.78% ต่อภาพรวมของภาวะการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในปี 2563 โดยประมาณ 53.25% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ยังเตรียมการวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยว และพบว่าปัจจัยในการเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวไทยมีดังนี้


  – 84.51% ความสวยงามของธรรมชาติ

  – 82.75% ความสะดวกของการเดินทาง

  – 81.70% ความสะอาดของสภาพแวดล้อม

  – 81.52% ความปลอดภัยจากโควิด-19

  – 80.15% ความเป็นมิตรและอัธยาศัยที่ดีของคนในพื้นที่

  แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะอาด ปัจจัยสำคัญหนุนการท่องเที่ยว

  นักท่องเที่ยว 83.69% ยังเลือกการเดินทางข้ามจังหวัด

  รูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ 83.69% จะเป็นการเดินทางข้ามจังหวัด ขณะที่อีก 16.31% จะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัด เนื่องจาก ไม่มีเวลาว่างเพียงพอ และยังไม่ค่อยมั่นใจต่อมาตรการความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนข้อขัดข้องจากมาตรการควบคุมการให้บริการต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่

  13,081 บาท/ทริป คืองบเฉลี่ยของการเดินทางข้ามจังหวัด

  ด้านการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด คาดว่าจะมีการใช้งบประมาณเฉลี่ย 13,081 บาท/ทริป โดยจะเดินทางเป็นกลุ่มเฉลี่ย 3.86 คน ส่วนใหญ่ 75.69% จะเดินทางแบบค้างคืน โดยจะมีวันพำนักค้างเฉลี่ย 3.64 คืน

  เชียงใหม่อันดับ 1 จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวไทย

  ด้านยานพาหนะที่คาดว่าจะใช้ในการเดินทางคือ

  รถยนต์ส่วนตัว 70.41%

  เครื่องบิน 9.41%

  การเช่ารถยนต์ 6.41%

  การถ่ายรูปยังคงเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไทยให้ความสนใจที่สุด

  กิจกรรมที่สนใจระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวคือ

  ถ่ายรูป 73.24%

  ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ 56.73%

  ไหว้พระ/ขอพร 47.59%

  ชอปปิง 46.18%

  ขับรถเที่ยว 44.95% (ผู้ตอบเลือกได้หลายคำตอบ)

  ประชาชน 51.17% เห็นว่าควรรอระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

  ความคิดเห็นในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 51.17% ของผู้ตอบ เห็นว่าควรรอระยะเวลาที่เหมาะสม ขณะที่ 16.57% เห็นด้วย แต่ต้องมีเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการระวังการแพร่เชื้อที่เป็นมาตรฐานสากล