Sunday, May 26, 2024
More

  สนามบินเบตง คาดทดสอบระบบความปลอดภัยการบินเสร็จใน 2 เดือน พร้อมเปิด ธ.ค.นี้

  กระทรวงคมนาคม ตรวจเช็กความพร้อมสร้างสนามบินเบตง คาดทดสอบระบบความปลอดภัยการบินเสร็จใน 2 เดือน พร้อมเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมนี้ ด้านนกแอร์บางกอกแอร์ฯสนใจเปิดเส้นทางบิน ขณะที่ถาวรสั่ง บวท.-ทย. ร่วมพิจารณาลดค่า Landing Fee, Parking Fee และค่าบริการควบคุมการจราจรทางอากาศ ลดต้นทุน และเพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  คาดสามารถเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง ได้ในเดือน ธ..63

  นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา เพื่อรองรับการท่องเที่ยว พร้อมเปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมมีกำหนดเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตงในเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไป


  ซึ่งจากการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการท่าอากาศยาน พบว่าการก่อสร้างท่าอากาศยานด้านกายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบเพื่อขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ การติดตั้งเครื่องช่วยเดินอากาศ และไฟนำร่อน โดยจะหารือกับกรมท่าอากาศยาน (ทย.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เพื่อเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน คาดว่าจะสามารถเปิดใช้ท่าอากาศยานในเดือนธันวาคม 2563

  ทำป้าย 3 ภาษา จีน มลายู และอังกฤษ รองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและจีน

  นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดท่าอากาศยาน ได้แก่ ด้านการสาธารณูปโภค สาธารณสุข การรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยาน และการสนับสนุนการเปิดบริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีสายการบินนกแอร์ และบางกอกแอร์เวย์ให้ความสนใจ แต่ยังมีข้อกังวลในด้านความคุ้มค่าการให้บริการในการบิน ในการนี้ได้สั่งการให้ ทย. และ บวท. พิจารณาให้ความช่วยเหลือเรื่อง Landing Fee, Parking Fee และค่าบริการควบคุมการจราจรทางอากาศ

  รวมทั้งได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายบอกทางฯลฯเป็นภาษาจีนมลายูและภาษาอังกฤษเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและจีนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตงเป็นจำนวนมาก

  รองรับผู้โดยสารได้ 300 คน/ชั่วโมง หรือ 0.864 ล้านคน/ปี

  สำหรับท่าอากาศยานเบตง มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 921 ไร่ ความยาวทางวิ่ง 30×1,800 เมตร สามารถรองรับอากาศยานในชั่วโมงเร่งด่วน ได้แก่ เครื่องบินพาณิชย์แบบ ART 72 ขนาด 50-70 ที่นั่ง หรือเครื่องบินพาณิชย์ ขนาด 86 ที่นั่ง จำนวน 3 ลำ เฮลิคอปเตอร์ จำนวน 2 ลำ

  ส่วนอาคารที่พักผู้โดยสาร พื้นที่รวม 7,000 ตารางเมตร (ตร.) โดยแบ่งเป็นพื้นที่ขาเข้า 512 ตร.. พื้นที่ขาออก 521 ตร.. สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 300 คน/ชั่วโมง หรือ 0.864 ล้านคน/ปี ขาเข้า 150 คน/ชั่วโมง ขาออก 150 คน/ชั่วโมง ลานจอดรถยนต์ จอดได้ 140 คันในเวลาเดียวกัน

  เมื่อเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  อย่างไรก็ตาม อำเภอเบตงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามหลายแห่ง มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งใช้เวลาเดินทางไม่นานเนื่องจากไม่ไกลกับท่าอากาศยานเบตง อาทิ วัดพุทธาธิวาส ระยะทาง 11.9 กม. ใช้เวลา 17 นาที, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ระยะทาง 12.5 กม. ใช้เวลา 18 นาที, บ่อน้ำร้อนเบตง ระยะทาง 19 กม. ใช้เวลา 27 นาที, สวนหมื่นบุปผา ระยะทาง 28.1 กม. ใช้เวลา 43 นาที, ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระยะทาง 33.7 กม. ใช้เวลา 50 นาที, เขื่อนบางลาง ระยะทาง 82.9 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 45 นาทีเป็นต้น

  โดยเฉพาะทะเลหมอกอัยเยอร์เวง มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมในวันหยุดประมาณ 4,000-5,000 คน วันธรรมดาประมาณ 1,000-2,000 คน ซึ่งมีการจัดเตรียมที่พักได้เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ หากมีการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและด้านเศรษฐกิจของอำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้