Thursday, July 25, 2024
More

  ไทยอันดับ 10 ประเทศที่นักศึกษาต่างชาติอยากมาเรียน แชมป์เป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  การจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในการศึกษาต่อต่างประเทศ ปี 2020 (Best Countries to Study Abroad 2020) ด้วยการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี จำนวนกว่า 8,500 คน พบว่าประเทศในแถบเอเชีย ได้รับความสนใจในการเดินทางไปศึกษาต่อจากหนุ่มสาวมากที่สุด

  ไทยติดอันดับ 10 ประเทศที่นักศึกษาต่างชาติอยากเดินทางมาศึกษาต่อมากสุด

  โดยเกณฑ์การวัดที่ทาง U.S.News & World Report ผู้ทำการสำรวจได้นำมาใช้ มี 5 ส่วนดังนี้


  การเข้าถึงวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศ

  ความสนุกสนาน

  สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

  เงื่อนไงการพิจารณาเข้าเรียนของมหาวิทยาลัย

  คุณภาพทางการศึกษา

  ภาพรวมสรุปพบว่าแม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรจะเป็นประเทศที่ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติได้มากสุดในแต่ละปี แต่ด้วยแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่เหมาะต่อค่าครองชีพมากกว่าของประเทศในเอเชีย ทำให้ประเทศต่าง ๆ ในแถบนี้หลายประเทศ เริ่มได้รับความสนใจในการไปเรียนต่อจากนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น