Sunday, July 14, 2024
More

  การส่งออกชาสำเร็จรูปไทย 7 เดือนแรกปี 63 พุ่งกว่า 19 ล้านดอลลาร์ ตามด้วยชาเขียวและชาดำ

  รายงานการส่งออกชาไทยจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พบชาสำเร็จรูปได้รับความนิยมมากสุด ตามด้วยชาเขียว และชาดำ

  ไทยส่งออกชาสำเร็จรูปปี 2563 อยู่ที่ 19,605,063 ดอลลาร์

  โดยสรุปภาพรวมการส่งออกใบชาในช่วง 7 เดือนแรก ปี 2563 (ม.ค.-ก.ค.) ได้แก่


  1.ชาสำเร็จรูป

  – 4,971,111 กิโลกรัม

  – มูลค่า 19,605,063 ดอลลาร์

  2.ชาเขียว

  – 492,999 กิโลกรัม

    4,663,670 ดอลลาร์

  3.ชาดำ

  – 601,818 กิโลกรัม

    2,810,489 ดอลลาร์

  สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมาไทยส่งออกชาสำเร็จรูป

  – 7,032,328 กิโลกรัม

  – มูลค่า 24,577,655 ดอลลาร์

  มีตลาดหลัก คือ

  – กัมพูชา 31%

  – เมียนมา 20%

  – และสหรัฐอเมริกา 18%

  ส่วนการส่งออกชาดำ

  – 2,256,078 กิโลกรัม

  – มูลค่า 9,627,122 ดอลลาร์

  มีตลาดหลัก คือ

  – อินโดนีเซีย 40%

  – สหรัฐอเมริกา 18%

  – กัมพูชา 14%

  การส่งออกชาเขียว

  – 1,057,772 กิโลกรัม

  – มูลค่า 9,487,872 ดอลลาร์

  มีตลาดหลัก คือ

  – อินโดนีเซีย 38%

  – เนเธอร์แลนด์ 12%

  – มาเลเซีย 9%

  ไทยเป็นประเทศที่สามารถเพาะปลูกชาในระดับอุตสาหกรรมได้

  โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยว่าไทยถือเป็นประเทศที่สามารถเพาะปลูกชาในระดับอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากไร่ชาภาคเหนือมีจำนวนมาก ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่กรมฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าชา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชาร่วมแสดงสินค้าในงานไทยเฟกซ์

  อุตสาหกรรมชาไทยก็เริ่มมีการสร้างแบรนด์สินค้าของคนไทยเพิ่มขึ้น จากเดิมที่เป็นในลักษณะ OEM ซึ่งจะเน้นผลิตเพื่อส่งขายเป็นวัตถุดิบหรือเป็นชาสำเร็จรูป โดยถือเป็นโอกาสดีในการขยายตัวของอุตสาหกรรมชาไทย ผ่านการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชาโดยเฉพาะการผลิตชาอินทรีย์

  เพราะปัจจุบันผู้บริโภคทั้งในไทย และต่างประเทศนิยมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น กรมฯ จึงเน้นส่งเสริมการพัฒนาความพร้อมของอุตสาหกรรมชาตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งภาคการผลิต และภาคบริการต่อเนื่อง และการใช้ประโยชน์จาก FTA ในการลดต้นทุนการส่งออกในต่างประเทศ