Monday, June 17, 2024
More

  รายงานเผยความต้องการผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในไทยลดลงตามกระแสโลกชัดเจน

  รายงานเผยการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเข้าสู่ยุคนิวนอร์มัล ส่งพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ลดลงต่ำสุดในรอบ 9 ปี

  โควิด-19 เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งให้การบริโภคเนื้อสัตว์ต่ำสุดในรอบ 9 ปี

  องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เผยคาดการณ์การบริโภคเนื้อสัตว์ต่อจำนวนประชากร ลดลงต่ำสุดในรอบ 9 ปี ด้วยสถิติลดลงกว่า 3% จากปี 2019 เผยให้เห็นปริมาณการบริโภคที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นับตั้งแต่ปี 2000


  FAO ยังชี้ว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบสู่ปัญหาการขนส่งติดขัด เช่น ข้อจำกัดด้านการคมนาคม รวมถึงความต้องการของร้านอาหารที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการของเนื้อสัตว์ทั่วโลกลดลง

  ความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในประเทศไทยลดลงตามกระแสโลก

  ด้านของประเทศไทย พบว่าความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ลดลงตามกระแสโลก โดยรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ระบุว่าการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการเนื้อไก่เนื้อหมูนมพร้อมดื่มและผลิตภัณฑ์ประมงในประเทศลดลง

  สืบเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป ซึ่งส่งผลกระทบถึงการปิดโรงแรมและธุรกิจการบริการอื่น ๆ รวมถึงการกำหนดมาตรการที่เข้มงวดของรัฐบาลเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคม

  ความต้องการอาหารที่มีเนื้อสัตว์ที่แนวโน้มลดลงตั้งแต่ก่อนเกิดโควิด-19

  แม้ก่อนเกิดโควิด-19 สถาบัน Rabobank ได้ทำการคาดการณ์ว่าความต้องการโปรตีนจากสัตว์และอาหารที่มีเนื้อสัตว์จะลดลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  เนื่องจากเทรนด์การบริโภคใหม่ ๆ โดยการคาดการณ์ของสถาบันระบุว่าการบริโภคเนื้อวัวจะได้รับผลกระทบลดลง 9-13% เนื้อหมูจะลดลง 4-17% และปลาจะลดลง 6-11% ส่วนความต้องการบริโภคสัตว์ปีกในประเทศไทยจะลดลง 1-4%