Sunday, July 14, 2024
More

  เวิร์กฟรอมโฮมส่งคนไทย 87% สู่ work-cation ในระยะยาว พบติดอันดับ 1 ในเอเชียแปซิฟิก

  แนวคิด Work-cation เป็นอีกหนึ่งสิ่งไลฟ์สไตล์ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก อิงจากผลสำรวจของแพลตฟอร์มจองที่พักออนไลน์ อย่าง Airbnb พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ถึง 90% สนใจกับแนวคิดดังกล่าว ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิก และไทยยังติดประเทศที่ได้รับความนิยมในการจองที่พักระยะยาวอีกด้วย

  คนไทยสนใจ work-cation เป็นอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิก

  Airbnb ทำการสำรวจร่วมกับ YouGov บริษัทข้อมูลและวิจัยตลาดระดับโลกศึกษาความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิต การทำงาน และการท่องเที่ยว โดยมีกลุ่มวัยทำงานกว่า 1,000 คน ในประเทศเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไทย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ร่วมให้ความคิดเห็น


  พบว่าจากผลการศึกษา คนไทย 87% สนใจ work-cation ในระยะยาว เป็นอันดับสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งพนักงานในไทยถึง 51% ได้รับอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านได้ ซึ่งสอดรับกับเทรนด์การทำงานจากที่ไหนก็ได้ และได้รับการยอมรับมากขึ้นจากกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ ส่งผลทำให้ยอดจองที่พักในแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น โดยไทยเป็นประเทศที่มีการจองที่พักระยะยาวสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก

  work from home ส่งกระแส work-cation แนวคิดใหม่สำหรับวัยทำงาน

  การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวชะลอตัวไประยะหนึ่ง แต่ปัจจุบันการท่องเที่ยวกับมาฟื้นตัวอีกครั้ง แต่เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบนิวนอร์มัลมากขึ้น คือการเรียนรู้และการปรับตัวในการทำงานที่บ้าน (Work From Home) และนำมาปรับใช้ในการท่องเที่ยวพักผ่อน จนเกิดเป็นกระแสความนิยมที่เรียกว่า work-cation ในแบบที่ยังคงมีการทำงานควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม พร้อมๆ กับการท่องเที่ยว นอกจากนี้ การที่จำนวนคนทำงานที่บ้านเพิ่มขึ้นแล้ว ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่สนใจที่จะรวมการทำงานกับการท่องเที่ยว (work-cation) เพิ่มสูงขึ้น

  มากกว่า work-cation คือการได้พักชาร์จพลังให้แก่ชีวิต รวมการทำงานเข้ากับวันหยุดพักผ่อน

  จากการสำรวจของ YouGov พบว่าบางคนที่ต้องการเปลี่ยนบรรยกาศเป็นข้อดีที่สุดของการทำงาน จากที่อื่นที่ไม่ใช่บ้าน แต่สำหรับคนไทยแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดของการได้ work-cation คือการได้ไปชาร์จพลังงานให้แก่ชีวิตการทำงาน (58%) และการได้รวมการทำงานเข้ากับวันหยุดพักผ่อน (47%) สำหรับผู้ทำแบบสำรวจชาวออสเตรเลียและเกาหลีใต้ ต่างมองหาสถานที่ work-cation ที่เงียบสงบ ห่างไกลจากแหล่งท่องเที่ยว อยู่ริมทะเล หรืออยู่ในชนบท แตกต่างจากคนไทยที่ต้องการไป work-cation ในจุดหมายที่เป็นเมืองหลัก 46% ริมทะเล 31% ส่วนการไป work-cation ในต่างประเทศเพียง 29%

  ภูเก็ต, นนทบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชลบุรี และอุดรธานี ปลายทางยอดฮิตในการพักระยะยาว

  จากข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่า ความต้องการที่จะทำงานพร้อมกับการท่องเที่ยวไปยังจุดหมายต่างๆ ในประเทศ ซึ่งไทยเป็นอันดับหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการเข้าพักระยะยาวมากที่สุด และจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการเข้าพักระยะยาวในประเทศไทยได้แก่ ภูเก็ต, นนทบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชลบุรี และอุดรธานี