Saturday, March 2, 2024
More

  ผู้หญิงครองทอปปิกเกี่ยวกับความสวย ความงามบนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ไทยถึงร้อยละ 62

  เจาะลึกเทรนด์บิวตี้ คอมมูนิตี้ของคนไทย ผ่านรายงานวิจัยทางการตลาด และความเคลื่อนไหวบนโลกทวิตเตอร์ในประเทศไทย

  ไทยติดหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตด้านผลิตภัณฑ์ความงาม มากสุดในโลก

  รายงานเรื่อง “เทรนด์ความงามและผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวของชาวเอเชีย” ของ Euromonitor International บริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำ เผยว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดของโลก ในด้านของความงาม และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของตลาดโลก โดยประเทศไทย นับเป็นหนึ่งในตลาดของภูมิภาคนี้ ที่เติบโตเร็วที่สุด


  ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ในไทยร้อยละ 77 มีความสนใจในเรื่องของการดูแลผิวพรรณ

  ด้านของเทรนด์การใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศไทย พบว่าร้อยละ 77 ของผู้ใช้งาน มีความสนใจในเรื่องของการดูแลผิวพรรณ และร่างกายของตัวเอง ทั้ง 1 ใน 3 ของคนกลุ่มนี้ ยังใส่ใจในเรื่องของเครื่องสำอางเป็นอย่างมาก

  และมีถึงร้อยละ 72 ของผู้ใช้งาน ที่เข้าทวิตเตอร์มาเพื่อค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ความงามใหม่ ๆ และมากกว่าร้อยละ 50 อยากจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ซื้อ และลองใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

  ทั้งพบว่าเป็นกลุ่มผู้หญิงถึงร้อยละ 62 ที่สนทนา และแสดงความเห็นในเรื่องของความสวย ความงาม บนทวิตเตอร์ในประเทศไทย ขณะเดียวกัน มีการพบว่าการพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลนั้น เริ่มขยายถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ชายมากขึ้น

  ซึ่งในปี 2562 พบว่ามีบทสนทนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความสวย ความงาม บนทวิตเตอร์ประเทศไทยมากถึง 60 ล้านทวีต

  ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ร้อยละ 74 ที่สนใจเครื่องสำอาง จะหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ ก่อนตัดสินใจซื้อ

  ผู้คนบนทวิตเตอร์ที่มีความสนใจในเรื่องของความสวย ความงาม เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย และสนใจในเรื่องอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน อาทิอาหารเพื่อสุขภาพ, ดนตรี, การดูแลสุขภาพ, อาหารและเครื่องดื่ม และการทำอาหาร

  ซึ่งจากความสนใจในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ยังถือเป็นโอกาสที่เปิดกว้างให้กับนักการตลาดทั้งหลาย ได้สามารถสร้างบทสนทนาที่หลากหลายในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

  และพบว่าร้อยละ 74 ของผู้ใช้งานที่สนใจเรื่องเครื่องสำอาง จะหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ก่อนตัดสินใจซื้อ โดยจะมีการตั้งคำถามบนทวิตเตอร์ และมองหาคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพราะพวกเขาอยากเป็นคนกลุ่มแรก ๆ ที่ได้ซื้อสินค้า และให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคนอื่น ๆ บนทวิตเตอร์เป็นอย่างมาก