Sunday, June 23, 2024
More

  บขส. คาดการณ์ช่วงปีใหม่ผู้โดยสารลดลง 30% จากกทม. สู่ต่างจังหวัดเฉลี่ยวันละ 1 แสนคน

  บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารเดินทางในช่วงปีใหม่ 2564 ลดลงประมาณ 30% เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 และสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ

  บขส. คาดผู้โดยสารในช่วงปีใหม่ลดลง กลับภูมิภาคเฉลี่ยวันละ 1 แสนคน

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในประเทศไทย บขส. คาดว่าจะมีผู้โดยสารที่ใช้บริการในเที่ยวขาไป ระหว่างวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2563 จากกรุงเทพฯ ไปยังต่างจังหวัด ทั่วทุกภูมิภาค เฉลี่ยวันละ 100,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. รถร่วม รถตู้) เฉลี่ยวันละ 5,000 เที่ยว ส่วนในเที่ยวขากลับ ระหว่างวันที่ 3 – 4 มกราคม 2564 คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยวันละ 80,000 คน หรือ เฉลี่ยวันละ 4,800 เที่ยว สำหรับการรองรับการเดินทางของประชาชนนั้น ได้ให้ผู้ประกอบการรถร่วมฯ เตรียมนำรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) มาเสริมให้บริการประชาชนเพิ่มอีกประมาณ 1,500 คัน


  จัดแผนเดินรถ ลดความแออัดและปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้า หมอชิต 2

  โดย บขส. จัดแผนการเดินรถเฉพาะรถโดยสาร โดยมีมาตรการลดความแออัดและลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 ดังนี้

  1. ผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉพาะรถปรับอากาศชั้น 1 และรถวีไอพี ของ บขส. ให้ขึ้นบริเวณกรมขนส่งทางบก บริเวณอาคาร 5 และ อาคาร 6 ตั้งแต่วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2563 ในเวลา 17.30 – 22.00 น. โดยจะมีรถตู้ไว้ให้บริการรับส่งฟรี บริเวณด้านหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ หรือ หมอชิต 2 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในส่วนการเดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบกนั้น บขส. ได้ตั้งจุดเข้า-ออกทางเดียว พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิ โดยขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และสแกนไทยชนะ

  2. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้จองตั๋วไว้ล่วงหน้า ในเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ติดต่อ ซื้อตั๋วโดยสารและขึ้นรถเที่ยวเสริม ได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ หรือ หมดชิต 2

  กำชับผู้ประกอบการร่วม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19

  บขส. เน้นย้ำผู้ประกอบการร่วมทุกราย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามนโยบายทางภาครัฐ และขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ขณะใช้บริการที่สถานีขนส่ง หรือบนรถโดยสารตลอดการเดินทาง รวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้ง ขณะเดียวกันหากผู้โดยสารมีอาการไข้ อาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ บขส. ทันที

  นอกจากนี้ บขส. เพิ่มมาตรการความปลอดภัยและการจราจร ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอความร่วมมือไปยังกองบังคับการตำรวจจราจร ในท้องที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรอบพื้นที่ส่งขนทั้ง 5 แห่ง พร้อมจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งจุดตรวจบนทางหลวงสายหลัก และให้พนักงานขับรถทุกคนเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง โดยตรวจเช็คสภาพรถโดยสาร ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ติดตั้งระบบ GPS ควบคุมความเร็วไม่ให้เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จัดพนักงานขับรถ 2 คน ในเส้นทางระยะยาวที่ใช้เวลาในการเดินทางเกิน 4 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสาร

  ทั้งนี้ บขส. ได้เปิดจองตั๋วล่วงหน้า 90 วันทุกเส้นทาง ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วผ่านช่องทางการจองตั๋วของ บขส. เว็บไซต์ http://www.transport.co.th, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. และ สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ call center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง