Sunday, March 3, 2024
More

  เผยรายชื่อโรงพยาบาลตรวจโควิด-19 ค่าใช้จ่าย และหลักเกณฑ์ตรวจฟรีจากสปสช.

  อัปเดตโรงพยาบาลรับตรวจโควิด-19 ค่าใช้จ่าย พร้อมหลักเกณฑ์ในการเข้ารับการตรวจฟรีกัน !

  ข้อกำหนดเข้าข่ายตรวจโควิด-19 ฟรี !

  ประวัติเสี่ยง
  – เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
  – ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
  – สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื้อ
  – เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื่อ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์)


  อาการป่วย / มีอาการทางเดินหายใจ ข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่
  – ไอ
  – มีน้ำมูก
  – เจ็บคอ
  – หายใจเร็วเหนื่อย หายใจลำบาก
  – จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส

  ทั้งผู้ป่วยปอดอักเสบ ที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ สามารถเข้ารับการตรวจโควิด-19 ฟรี เช่นกัน
  – ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ
  – เป็นบุคลากรทางการแพทย์
  – เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น
  – เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

  โดยหากไม่มีอาการ และไม่มีประวัติเสี่ยง ตามเกณฑ์ข้อมูลข้างต้น
  – ไม่ต้องไปตรวจ

  หากไม่มีอาการ แต่มีประวัติเสี่ยง
  – ให้กักตัว 14 วัน เพื่อดูอาการ หรือหากอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด หรือเดินทางไปยังจุดที่มีการระบาด ให้ติดตามประกาศจากทางการ ซึ่งอาจจะให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ฟรี แม้ยังไม่มีอาการ

  หากมีอาการ แต่ไม่มีประวัติเสี่ยง
  – อาจป่วยด้วยโรคหวัด หรือโรคอื่น ให้รักษาตามอาการ แต่ถ้าผ่านไป 48 ชั่วโมงแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ให้ไปพบแพทย์

  หาก “มีอาการป่วย” และ “มีประวัติเสี่ยง”
  – เข้าเกณฑ์ตรวจโควิด-19 สามารถเข้าตรวจในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) ไม่ว่าจะได้ผลบวกหรือผลลบ ก็ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  และจะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์อีกครั้ง โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด สปสช.จะรับผิดชอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร.1330

  จุดตรวจ/โรงพยาบาลตรวจโควิด-19 และราคาสำหรับผู้ไม่เข้าเกณฑ์ตรวจฟรี

  รถตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ของ กทม.

  – ต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนที่ bkkcovid19
  – หากทำแบบประเมินแล้วเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงสีแดง เจ้าหน้าที่จาก กทม. จะโทรศัพท์ไปประเมินอาการอีกครั้ง
  – หากเข้าเกณฑ์ รถบริการเคลื่อนที่พร้อมเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปทดสอบการติดเชื้อ (SWAB) ถึงบ้านหรือสถานที่ใกล้เคียง ฟรี !
  – นำตัวอย่างทดสอบส่งตรวจในห้องแล็บของโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, วชิรพยาบาล
  – หากพบว่าติดเชื้อ กทม. จะจัดรถฉุกเฉินเพื่อรับตัวไปรักษาในโรงพยาบาลต่อไป

  รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พระราชทาน
  – ออกตรวจหาโรค COVID-19 ให้พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ และมีการแพร่ระบาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง

  โรงพยาบาลรัฐ
  – สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง / ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท
  – สถาบันบำราศนราดูร / ค่าใช้จ่าย 2,500-3,500 บาท
  – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ / ค่าใช้จ่าย 3,000-6,000 บาท ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ผู้ตรวจ
  – โรงพยาบาลรามาธิบดี / ค่าใช้จ่าย คนไทยไม่เกิน 2,500 บาท ชาวต่างชาติไม่เกิน 3,500 บาท
  – โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน / ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
  – โรงพยาบาลศิริราช / ค่าใช้จ่าย 2,000-3,000 บาท (รับตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยง)
  – โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ / ค่าใช้จ่าย 7,000-8,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ)

  โรงพยาบาลเอกชน
  – โรงพยาบาลกรุงเทพ / ค่าใช้จ่าย 4,500-7,000 บาท (ขึ้นอยู่กับอาการและการตรวจเพิ่ม)
  – โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส / ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท (Drive Thru)
  – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
  – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท หากต้องการใบรับรองแพทย์มีค่าบริการเพิ่ม 500 บาท
  – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
  – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
  – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท (สำหรับคนไทย)
  – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท (Drive Thru)
  – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
  – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ / ค่าใช้จ่าย 3,700 บาท
  – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ / ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท หากต้องการใบรับรองแพทย์มีค่าบริการเพิ่ม 500 บาท
  – โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง / ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
  – โรงพยาบาลนครธน ค่าใช้จ่าย / 3,740 บาท
  – โรงพยาบาลนวมินทร์ ค่าใช้จ่าย / 2,990 บาท
  – โรงพยาบาลบางปะกอก 9 / ค่าใช้จ่าย 3,800 บาท (สำหรับคนไทย) 4,500 บาท (สำหรับต่างชาติ
  – โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 / ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท (Drive Thru)
  – โรงพยาบาลบางโพ / ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
  – โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ / ค่าใช้จ่ายประมาณ 7,500 บาท
  – โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน / ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท (สำหรับคนไทย) ราคา 6,000-7,500 บาท (สำหรับต่างชาติ)
  – โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล เกษตร / ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
  – โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 / ค่าใช้จ่าย 6,700 บาท
  – โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล รังสิต / ค่าใช้จ่าย 6,000-8,000 บาท ไม่รวมค่ายา
  – โรงพยาบาลพญาไท 1 / ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
  – โรงพยาบาลพญาไท 2 / ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท (รวมค่าบริการทุกอย่างแล้ว)
  – โรงพยาบาลพญาไท 3 / ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท
  – โรงพยาบาลพระราม 9 / ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท
  – โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ / ค่าใช้จ่าย 3,800 บาท (Drive Thru)
  – โรงพยาบาลแพทย์รังสิต / ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
  – โรงพยาบาลรามคำแหง / ค่าใช้จ่าย 3,000-5,400 บาท
  – โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ค่าใช้จ่าย 5,500-6,000 บาท (ยังไม่รวมค่าแพทย์)
  – โรงพยาบาลวิภาวดี / ค่าใช้จ่าย 5,990 บาท หากต้องการใบรับรองแพทย์มีค่าบริการเพิ่ม 500 บาท
  – โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
  – โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท (Drive Thru)
  – โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ / ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท (Drive Thru)
  – โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี / ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท (Drive Thru)
  – โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท / ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท (Drive Thru)
  – โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ / ค่าใช้จ่าย 3,990 บาท (Drive Thru) รับตรวจเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเท่านั้น
  – โรงพยาบาลสุขุมวิท / ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท (Drive Thru)
  – โรงพยาบาลมหาชัย 2 / ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท (Drive Thru)
  – โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร / ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท
  – โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา / ค่าใช้จ่าย 3,800 บาท
  – โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี / ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
  – โรงพยาบาลขอนแก่น ราม / ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท
  – โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี อุบลราชธานี / ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
  – โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี / ค่าใช้จ่าย 5,900-6,900 บาท
  – โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
  – โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม / ค่าใช้จ่าย 3,900-4,500 บาท
  – โรงพยาบาลพะเยา ราม / ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิด-19 ของแต่ละโรงพยาบาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ และระบบการทำงานของโรงพยาบาลนั้น ๆ โปรดตรวจเช็กอย่างละเอียด กับทางรพ.ต้นทางอีกครั้ง

  และยังมีสถานพยาบาลรับตรวจโควิด-19 รวม 247 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล-ต่างจังหวัด (ประกาศโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อีกด้วย