Thursday, June 20, 2024
More

  เริ่มปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล เตรียมขยายผลสู่พื้นที่วิสาหกิจชุมชน

  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) วางฤกษ์ต้นกล้ากัญชานำร่อง ในงาน “ปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล” ที่บ้านโคกนาค ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  “กัญชาสายพันธุ์หางกระรอก” ต้นแม่พันธุ์นำร่อง ที่เตรียมใช้ขยายผลสู่วิสาหกิจชุมชน

  โดยการจัดงานครั้งนี้ เกิดจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านโนนมาลัย ซึ่งจะได้รับ “ต้นแม่พันธุ์กัญชา สายพันธุ์หางกระรอก” จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี


  ก่อนเตรียมนำไปปลูกในพื้นที่วิสาหกิจชุมชน บ้านละ 6 ต้น และนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กับสุขภาพ ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาปัญหาเชิงข้อกฎหมาย เชิงสังคม และความคุ้มค่าของการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

  ด้านสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ยังมีการเปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะทำการขยาย ต้นแม่พันธุ์กัญชา สายพันธุ์หางกระรอก

  ด้วยวิธีปักกิ่ง เพื่อนำไปมอบให้เกษตรกรในวิสาหกิจชุมชน และจะเริ่มลงแปลงปลูกกัญชา ในพื้นที่ของชาวบ้าน ซึ่งเมื่อปลูกแล้ว โรงพยาบาลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ จะรับส่วนดอกไปผลิตยา เพื่อใช้สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย

  ส่วนอื่น ๆ ที่ไม่จัดอยู่ในประเภทของยาเสพติด อย่าง ใบ, ราก, และต้น จะมีการร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้ต่อไป