Saturday, June 22, 2024
More

  “อีคอนไทย” เผยภาพรวมการจ้างงานใหม่ยังไม่ฟื้นตัว พบแรงงานไทยตกงานเกือบ 2 ล้านคน

  สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เผย อัตราการว่างงานในปี 2564 ยังฝืด เสี่ยงนักศึกษาจบใหม่ 5 แสนคน มีโอกาสตกงาน แม้ประเทศไทยจะผ่านช่วงเศรษฐกิจต่ำสุดมาแล้ว แต่รัฐควรหาแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระจบจากโควิด-19

  ภาพรวมการจ้างงานใหม่ยังฝืด พบตกงานเฉียด 2 ล้านคน

  นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI) เปิดเผยว่า ในปี 2564 นี้ภาพรวมของการจ้างงานใหม่ยังฟื้นตัวไม่ดี ผลมาจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยว บริการและอุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับผลกระทบ จากการประเมินตัวเลขล่าสุด พบว่าแรงงานที่ตกงานสะสมอยู่ที่ระดับ 1.5 – 1.7 ล้านคน


  ขณะที่เด็กจบใหม่ในช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย. 64 จะเพิ่มขึ้นราว 5 แสนคน รัฐบาลจำเป็นต้องเตรียมมาตรการ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ต่อเนื่องตลอดปี เพื่อจะได้ประคองและฟื้นฟูธุรกิจ รองรับเศรษฐกิจที่คาดว่าทั้งไทยและทั่วโลกจะค่อยๆ ทยอยฟื้นตัว หลังมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วในหลายประเทศ

  ชี้รัฐบาลต้องมีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้ฟื้นตัวเร็วที่สุด

  นิยามการมีงานทำของไทยไม่สะท้อนข้อเท็จจริง แต่เศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำที่สุดมาแล้ว ซึ่งปีนี้อาจจะได้เห็นการฟื้นตัว จำนวนของผู้ที่ตกงานจะมีจำนวนลดน้อยลงกว่าเดิม แต่การจ้างงานใหม่ยังไม่ได้ฟื้นตัวมากนัก เพราะแรงงานภาคการท่องเที่ยว ยังคงกลับมาได้น้อย ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยกำลังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งดีสุดก็คือในช่วงปลายปีนี้

  สำหรับภาคอุตสาหกรรมการส่งออกช่วง ม.ค. 64 โต 0.35% ซึ่งเป็นทิศทางที่ดี แต่ในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาจากผลกระทบโควิด-19 ทำให้อัตราการผลิตจำเป็นต้องลดกำลังลง และค่อยๆฟื้นตัว แต่ก็ยังไม่เต็มที่ ทำให้โอกาสที่จะรับคนเพิ่มจึงน้อย เว้นแต่อุตสาหกรรมที่เติบโตสูง เช่น อุตสาหกรรมทางการแพทย์

  สำหรับการส่งออกในปี 63 ที่ผ่านมา พบว่ามี 3 คลัสเตอร์หลักของภาคอุตสาหกรรมนั้น ใน 18 คลัสเตอร์ที่คิดเป็นสัดส่วน 60% ของการส่งออกยังติดลบ เช่น เหล็ก อัญมณี ยางพารา เครื่องสำอาง ยานยนต์ เคมี เป็นต้น จึงทำให้ธุรกิจบางส่วนจำเป็นต้องประคองตัวเอง รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อฟื้นฟูธุรกิจให้ต่อเนื่อง