Monday, July 22, 2024
More

  “วัคซีนพาสปอร์ต” ตัวแปลสำคัญ ที่มาใช้ประโยชน์เพื่อการฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติ

  “วัคซีนพาสปอร์ต” หรือใบรับรองวัคซีนดิจิทัล ถือว่าเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจ การท่องเที่ยว ให้กลับมาฟื้นฟู และกลับมาสู่สภาวะปกติใหม่อีกครั้ง

  วัคซีนพาสปอร์ต” ปูทางสู่การฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาด

  สำหรับ “วัคซีนพาสปอร์ต” นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสและความสะดวกในการส่งบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วกลับมายังสถานที่กักตัว เช่น สถานที่ทำงาน และประเทศที่เปิดให้เดินทางระหว่างประเทศ


  เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้น บริษัททางด้านเทคโนโลยีและด้านสุขภาพได้ร่วมกันทำ “โครงการหนังสือรับรองประวัติการรับวัคซีน” (The Vaccine Credential Initiative) สร้างระบบจัดเก็บข้อมูล บันทึกการรับวัคซีนแบบดิจิทัล ขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เปิดตัวคณะทำงานด้านสุขภาพดิจิทัลเพื่อพัฒนากรอบการทำงานและมาตรฐานใบรับรองวัคซีนดิจิทัลอัจฉริยะสำหรับโรคไข้เหลืองและโควิด-19 เพื่อปูทางไปสู่การเพิ่มการรับรองการรับวัคซีนประเภทอื่นๆ ในภายหลัง

  แม้ว่าจะมีความพยายามหลายส่วนที่จะเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาวัคซีนพาสปอร์ตให้เกิดขึ้นจริง แต่ก็ยังมีคำถามมากมายถึงความสำคัญหลายประการ ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ แหล่งที่มาข้อมูลในการตรวจสอบ รวมทั้งคำกำจัดความของภูมิคุ้มกัน

  ความไม่แน่นอนของวัคซีนพาสปอร์ต

  การนำวัคซีนพาสปอร์ตมาใช้ในวงกว้างมีอุปสรรคเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องให้ความสำคัญและความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลเสีย เช่นเดียวกับคำมั่นสัญญา จึงจะสามารถวางแผนการนำมาใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคำถามสำคัญที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้กำหนดนโยบายของรัฐหรือองค์กรควรหาคำตอบ อย่างเช่น การกำหนดมาตรฐาน, การนำมาใช้, การนำมาใช้, การให้ความเสมอภาค, การกำกับดูแล, การนำมาใช้ประโยชน์หลากหลาย, การตรวจสอบและพิสูจน์ เป็นต้น

  สิ่งที่สังคมต้องไปให้ถึงเพื่อให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง

  หากจะให้วัคซีนพาสปอร์ตเกิดขึ้นจริงนั้น จะต้องให้ผู้ใช้ยอมรับเป็นวงกว้างเสียก่อน ซึ่งเป็นความท้าทายขององค์กรที่กำลังพิจารณาการใช้วัคซีนพาสปอร์ต ต้องเห็นด้วยในกรอบการกำกับดูแลที่อนุญาตการเข้าถึงสิทธิ์ ความเท่าเทียม การพิสูจน์ความถูกต้อง และแบ่งปันข้อมูลการรับวัคซีน

  วัคซีนพาสปอร์ตดิจิทัลในระดับสูงจะต้องเปิดใช้งานบันทึกการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามความยินยอมเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีที่ปลอดภัยตรวจสอบได้และรักษาความเป็นส่วนตัว รวมทั้งต้องสามารถทำงานข้ามองค์กรและข้ามเขตพรมแดนได้ นอกจากนี้ยังต้องสร้างขึ้นบนมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ ในแง่ของข้อมูลที่ได้มาต้องมีการกำหนดมาตรฐานข้อมูล การจัดรูปแบบและการแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งสำคัญ

  ทั้งนี้ ยังมีคำถามเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับวัคซีนพาสปอร์ต แต่มีแนวโน้มที่ดี แอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ให้ความช่วยเหลือสำคัญในการจัดการกับสถานการณ์เร่งด่วนทั่วโลกที่เกิดจากการแพร่ระบาด อีกไม่นานการตรวจสอบเทคโนโลยีนี้จะแจ้งให้ทราบถึงแผนและกลยุทธ์ขององค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำวัคซีนพาสปอร์ตมาใช้ประโยชน์เพื่อการฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติ

  ขอบคุณภาพจาก FB : อนุทิน ชาญวีรกูล