Wednesday, April 24, 2024
More

  7 สายด่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตโควิด-19

  เรียกว่ากลับมาอยู่ติดบ้านรับเทศกาลสงกรานต์กันเลยทีเดียว หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มกลับมาลุกลามอีกครั้ง ซึ่งการอยู่ติดที่ และ Social Distancing นับเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้วิกฤตโควิด-19 ผ่านพ้นไปโดยเร็ว เพราะเป็นการชะลอการแพร่ระบาดของเชื้อ และซื้อเวลาให้หน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ทั่วประเทศ ได้หาทางรับมือกับเชื้อโควิด-19 ให้อยู่ในการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด

  แต่ปัญหาหนึ่งที่เกิดจากการต้องเก็บตัวอยู่บ้าน คงหนีไม่พ้นการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาที่ต้องพบเจอจากผลกระทบของโควิด-19 โดยวิธีการติดต่อที่สามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย และง่ายที่สุดทางหนึ่งตอนนี้ คงหนีไม่พ้นการโทรศัพท์สื่อสาร ซึ่งเบอร์สายด่วนต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ และให้ข้อมูลประชาชนในวิกฤตโควิด-19 มีดังนี้


  7 สายด่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ และให้ข้อมูลประชาชนในวิกฤตโควิด-19

  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  – เบอร์ 1330

  – เช็กสิทธิการรักษาพยาบาล

  สำนักนายกรัฐมนตรี

  – เบอร์ 1111

  – ร้องเรียนเกี่ยวกับ COVID-19 ทุกกรณี

  กรมการค้าภายใน

  – เบอร์ 1569

  – ร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการ

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  – เบอร์ 1556

  – ร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

  กรมควบคุมโรค

  – 1422

  – สอบถามเกี่ยวกับอาการป่วยหรืออาการผู้ติดเชื้อโควิด-19

  สำนักงานประกันสังคม

  – 1506

  – เช็คสิทธิประกันสังคม

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

  – เบอร์ 1669

  – สำหรับเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน

  นอกจากนี้ ยังมีเบอร์สายด่วนสำคัญอื่น ๆ ในช่วงโควิด-19 อย่าง

  กรมการแพทย์

  – เบอร์ 1668

  – ประสานหาเตียงผู้ติดเชื้อโควิด-19

  ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน กทม. (ศูนย์เอราวัณ)

  – 1646