Thursday, April 25, 2024
More

  สมาคมผู้ค้าปลีกไทยแจ้ง ปิดห้าง-ศูนย์การค้า เป็น 21:00 น. เริ่ม 15 เม.ย. 64

  สมาคมผู้ค้าปลีกไทยแจ้ง ปิดห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า เร็วขึ้นเป็น 21:00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564

  ปิดห้าง-ศูนย์การค้า เร็วขึ้นเป็น 21:00 น. เริ่ม 15 เม.ย. นี้

  สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ประกาศยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโควิด-19 ที่กำลังลุกลามอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ ด้วยการเพิ่มมาตรการระดับสูงสุด ในการคัดกรองผู้บริโภคเข้าศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า


  และประกาศเลื่อนปิดศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ เร็วขึ้น เป็นเวลา 21:00 น. ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

  ทั้งงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงให้พนักงานเวิร์กฟรอมโฮม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทุกหน่วยงาน สามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ตลอดจนทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย จะเป็นผู้นำให้เอกชนทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้จบเร็วที่สุด