Monday, June 17, 2024
More

  สวิตเซอร์แลนด์ แชมป์ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณ ปี 2021 ส่วนไทยอยู่ที่ 20

  U.S.News & World Report สำนักข่าวที่เผยแพร่ข่าวความเห็น และการจัดอันดับต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยม และมีอิทธิพลต่อชาวอเมริกัน เผยผลสำรวจประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณ ปี 2021 (Best Countries for a Comfortable Retirement 2021)

  ไทยติดอันดับ 20 ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณ ปี 2021

  โดยทำการสำรวจกลุ่มคนรายได้สูง ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป และใช้เกณฑ์การวัด 7 หน่วยดังนี้  – ค่าครองชีพ
  – สภาพแวดล้อม
  – ภาษี
  – ความเป็นมิตรของผู้คน
  – สภาพอากาศ
  – สิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน
  – ระบบสาธารณสุข

  พบว่า 5 ประเทศแรก ที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณ ปี 2021 จากทั้งหมด 78 ประเทศที่ทำการสำรวจ ได้แก่
  1.สวิตเซอร์แลนด์
  2.นิวซีแลนด์
  3.ออสเตรเลีย
  4.สเปน
  5.โปรตุเกส
  20.ไทย