Wednesday, April 24, 2024
More

  เริ่มแล้ว! งาน “สบายใจสไตล์จันท์” งานท่องเที่ยววิถีใหม่สุดสร้างสรรค์

  เริ่มแล้ว! งาน “สบายใจสไตล์จันท์” งานท่องเที่ยววิถีใหม่สุดสร้างสรรค์ สนับสนุนโดย ททท. มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีให้เป็นจุดหมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยว สร้างรายได้กระจายความสุขสู่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 


  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ  สนามสามเหลี่ยม (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี บริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จำกัด และหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดจันทบุรี จัดพิธีเปิดงาน “สบายใจสไตล์จันท์” เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดเป้าหมายหลักในการเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ดร.ประวัฒน์ อุตตะโมช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาการจัดงาน “สบายใจ สไตล์จันท์” , นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี , นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , นางสาวเสาวนีย์ คนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี ร่วมกันเปิดงาน  โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนชาวจันทบุรีและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดอย่างคับคั่ง ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น

  นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและภูมิใจในศักยภาพของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมี 4 เสาหลักในการพยุงเศรษฐกิจของจังหวัด เสาหลักที่ 1 คือ ภาคการเกษตร มีสวนผลไม้ที่มีผลผลิตคุณภาพดี สามารถส่งออกและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ เสาหลักที่ 2 คือ การค้าชายแดน ก่อนหน้านี้มีการปิดด่านทำให้ซบเซาแต่ในช่วงปัจจุบันเริ่มกลับคืนมา เสาหลักที่ 3 คือ อัญมณี ที่เริ่มสร้างรายได้กลับคืนมา       มีผู้ค้าอัญมณีจากต่างประเทศให้ความสนใจที่จะส่งเสริมอัญมณีในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเสานี้ไปอีกไกลแน่นอน และเสาหลักที่ 4 คือ การท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบหนักที่สุดตลอดสองปีที่ผ่านมา แต่ ณ วันนี้ โอกาสและจังหวะของเรามาถึงแล้ว ทุกอย่างเริ่มผ่อนคลาย การท่องเที่ยวชายทะเลเริ่มกลับคืนมาแล้ว

  นักท่องเที่ยวริมชายหาดมีมากทุกวัน การท่องเที่ยวทะเลจะฟื้นตัวกลับมาเร็ว แต่เราจะทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวในเมืองฟื้นคืนกลับมาด้วย ทำให้การค้าปลีก ร้านค้าร้านอาหาร ภาคการบันเทิงกลับคืนมา สิ่งที่จะช่วยได้นั่นคืองาน “สบายใจสไตล์จันท์” ในวันนี้ คือการจัดงานในรูปแบบใหม่ที่ทำให้ผู้ประกอบการที่มาออกร้านจากจังหวัดจันทบุรีและทั่วประเทศได้มีรายได้ ทำให้เห็นว่าการจัดงานในรูปแบบใหม่น่าดึงดูดขนาดไหน และเป็นการประกาศว่าจังหวัดจันทบุรีพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในแบบวิถีใหม่ พร้อมในการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ ซึ่งเรามีพร้อมทั้งบรรยากาศดี ๆ แดนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี อยากให้เรายึดมาตรการวิถีใหม่แบบนี้ ดำเนินธุรกิจไปควบคู่กับการควบคุมโรค เพื่อเปิดการท่องเที่ยวให้กลับคืนมา ขอขอบคุณแรงผลักดัน และการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองจันทบุรี ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และทุกภาคส่วน เราจะทำให้จังหวัดจันทบุรีเป็น ‘เมืองแห่งการพักผ่อนแห่งบูรพา’ ใครเหน็ดเหนื่อยจากทำงานต้องมาที่จันทบุรีเพื่อมาพักผ่อนในธรรมชาติที่สวยงาม ขอให้ทุกคนสุขทุกวันที่จันทบุรี” 

  ดร.ประวัฒน์ อุตตะโมช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาการจัดงาน “สบายใจ สไตล์จันท์”กล่าวว่า “ในฐานะของคนจังหวัดจันทบุรี ได้เห็นศักยภาพของ ‘สถานที่’ ที่งดงามของจันทบุรี ทั้งด้านธรรมชาติ สถาปัตยกรรม และเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ ได้เห็นศักยภาพของ ‘คน’ จังหวัดจันทบุรี ในทุกรุ่นวัย ที่พร้อมร่วมแรงร่วมใจกัน ผลักดัน สร้างสรรค์ พัฒนา ให้จังหวัดมีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติ ก่อเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามมากมายหลายพื้นที่ แต่ในสถานการณ์ของโควิด-19 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวต้องประสบกับวิกฤตที่ไม่เคยมีมาก่อน จึงมีแนวคิดที่จะจัดงานนี้เพื่อโปรโมทให้จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก เพื่อสร้างเศรษฐกิจของคนตัวเล็กให้ฟื้นคืนกลับมา จึงได้ปรึกษากับหลายภาคส่วน รวมถึงคนรุ่นใหม่ ถึงแนวคิดในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ให้เป็นการจัดงานรูปแบบใหม่

  เพื่อตอบรับกับกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ต้องขอขอบคุณท่านนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ช่วยผลักดันสนับสนุน จนเกิดงาน “สบายใจ สไตล์จันท์” โดยได้รับความสนับสนุนหลักจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองจันทบุรี  และบริษัท คอม อาร์ต โปรดักชั่น จำกัด หวังว่าการจัดงานครั้งนี้สร้างแรงบันดาลใจและสร้างรายได้สู่พี่น้องประชาชนคนตัวเล็ก เสริมสร้างความสุขความสบายใจสู่นักท่องเที่ยว ตามแนวคิดความหลักของการจัดงาน”

  ด้านนางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนับสนุนการจัดงาน “สบายใจ สไตล์จันท์” ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ถึงเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้จันทบุรีเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ในช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงแล้ว อยากให้นักท่องเที่ยวได้ออกมาท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสุข เติมพลังให้กับชีวิต และหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

  โดยททท.      ภาคตะวันออกมีเมนูประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสครบรสชาติ ภายใต้แนวคิดหลัก “สบ๊ายสบายภาคตะวันออก” ประกอบด้วย สบ๊ายสบาย สายชิลล์ : เที่ยวทะเล สบายกาย , สบ๊ายสบาย สายเขียว : เที่ยวธรรมชาติ สบายตา , สบ๊ายสบาย สายมู : เที่ยวศรัทธา สบายใจ และ สบ๊ายสบาย สายกิน : เที่ยวไปกินไป     สบายพุง ตอบโจทย์พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

  กลายเป็นการท่องเที่ยวคนเดียว , การท่องเที่ยวกับเพื่อน หรือ การท่องเที่ยวกับครอบครัว เน้นการไปแบบสบายสบาย ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละกลุ่ม ซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีศักยภาพครบทุกรสชาติของการเดินทางที่กล่าวมา เรียกได้ว่าไปครบจบที่จันท์ โดยการจัดงานครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวกลุ่ม Lifestyle โดยเฉพาะกลุ่ม Music Lover กลุ่ม Food Lover และกลุ่ม Outdoor Actives อยากให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเมนูประสบการณ์พิเศษในครั้งนี้”

  นางสาวเสาวนีย์ คนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี เปิดเผยว่า  “ในปีพ.ศ. 2565 เป็น “ปีท่องเที่ยวไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ททท. มุ่งหวังให้เป็นปีที่สร้างสรรค์การท่องเที่ยวในวิถีใหม่ ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวให้มีความสามารถในการตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ งานในครั้งนี้จึงสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ เกิดเป็น 5 โซนหลักภายในงาน คือ Café Mania เมืองสายหวาน รวบรวมคาเฟ่เก๋ไก๋สไตล์จันทบุรี และคาเฟ่ดังจากโลกโซเชียล Cozy Camping ดื่มด่ำกับบรรยากาศแคมปิ้งที่สบ๊ายสบาย พร้อมสัมผัสอาหารปิ้งย่าง และอาหารฟิวชั่นจากทั่วประเทศ Chic on The Beach มุมเที่ยวทะเลสุดชิค งานคราฟท์สไตล์ชายหาด และอาหารทะเลที่อร่อยจนต้องร้องขอชีวิต Creative Garden สวนสวยสร้างสรรค์ นำเสนอสวนผลไม้ของภาคตะวันออก อาหารประยุกต์จากผักผลไม้สมุนไพร และอาหารออร์แกนิค Chill Stage เวทีฟังดนตรีสบ๊ายสบายจากหลากหลายศิลปินสายชิลล์ อาทิ The Toys , Season Five , Polycat , เบล วริศรา และ วง EASE เชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะต้องสร้างความสุขให้กับชาวจันทบุรี และนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน”

  ทั้งนี้งาน “สบายใจสไตล์จันท์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 ณ  สนามสามเหลี่ยม      (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ     โรคโควิด-19 ของภาครัฐ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี โดยต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และปฏิบัติภายใต้มาตรการอย่างเคร่งครัด

  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Comm Arts Production www.facebook.com/Commartsproduction