Monday, July 15, 2024
More

  ประโยชน์ของการทำประกันภัยรถยนต์

  การทำประกันภัยรถยนต์เป็นความคุ้มครองประเภทหนึ่งที่จะช่วยคุ้มครองเจ้าของรถ ด้านค่าใช้จ่ายหากเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ การโจรกรรม หรือความเสียหายประเภทอื่นๆ ต่อยานพาหนะของตน ซึ่งปัจจุบันก็สามารถซื้อประกันได้หลายช่องทาง ทั้งประกันออนไลน์ ประกันที่ซื้อโดยตรงกับบริษัท หรือตัวแทนจำหน่าย ซึ่งประโยชน์ของการทำประกันภัยรถยนต์นั้นมีมากมายดังนี้

  ประโยชน์ของประกันภัยรถยนต์


  • ความคุ้มครองทางการเงิน

  ประกันภัยรถยนต์จะให้ความคุ้มครองทางการเงินในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดกับรถของคุณ บริษัทประกันอาจจ่ายค่าซ่อมหรือเปลี่ยนรถ ค่ารักษาพยาบาลให้คุณหรือคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วย แต่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์นั้น ๆ ว่ามีวงเงินครอบคลุมที่เท่าไหร่

  • ได้รับความอุ่นใจ

  การทำประกันภัยรถยนต์ สามารถสร้างความอุ่นใจให้คุณได้ ว่าจะได้รับความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่าย จากการสูญเสีย การเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะต่าง ๆ หรือการโจรกรรม นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากหากคุณมีรถใหม่หรือรถราคาแพงซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ที่สูง การมีประกันไว้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้

  • การคุ้มครองที่ครอบคลุม

  การมีประกันภัยรถยนต์ยังสามารถให้ความคุ้มครองในกรณีที่คุณก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายหรือทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บได้ ประกันภัยรถยนต์สามารถช่วยปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลของคุณจากการฟ้องร้องและการเรียกร้องทางกฎหมายอื่นๆ ได้เช่นกัน

  • การได้ความคุ้มครองที่ตอบโจทย์

  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์หลายบริษัทมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมออกมามากมาย เพื่อให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์การใช้รถมากที่สุด เช่น บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ความคุ้มครองรถเช่า การให้คำปรึกษาเรื่องการซ่อมรถ บริการส่งน้ำมันถึงที่หากน้ำมันหมดกลางทางเป็นต้น ซึ่งความคุ้มครองต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์นั้น ๆ

  สรุปแล้วการทำประกันภัยรถยนต์นั้นช่วยให้ความคุ้มครองทางการเงิน ความอุ่นใจ การรับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร ถือเป็นการลงทุนที่สำคัญสำหรับเจ้าของรถที่จะต้องพิจารณาเลือกบริษัทและกรมธรรม์ให้ดี