Wednesday, April 24, 2024
More

  รู้จักการรักษาไข้เลือดออก โรคอันตรายจากยุงสู่คน

  โรคไข้เลือดออก โรคอันตรายที่คร่าชีวิตคนจำนวนมากในทุก ๆ ปี เป็นโรคที่มียุงเป็นพาหะในการนำพาเชื้อไวรัสเดงกี หรือเชื้อไวรัสไข้เลือดออกจากคนหรือสัตว์ที่มีเชื้อมาสู่คน เป็นโรคร้ายที่สามารถฆ่าคนได้หากไม่ได้รับการรักษาไข้เลือดออกอย่างทันท่วงที และถูกวิธี ในบทความนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับโรคไข้เลือดออกให้มากขึ้น พร้อมกับพาคุณมาเรียนรู้ถึงแนวทางการรักษาไข้เลือดออกที่แพทย์ใช้ และวิธีการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วย

  รู้จักไข้เลือดออก


  ก่อนที่จะรู้จักแนวทางการรักษาไข้เลือดออกเรามารู้จักกับโรคไข้เลือดออกกันเสียก่อนเลย

  ไข้เลือดออกหมายถึงเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ถูกนำเข้าไปในร่างกายโดยยุง โดยไวรัสนั้นมีชื่อว่าไวรัสเดงกี โรคไข้เลือดออกจะทำให้เกิดอาการเลือดออกจากหลอดเลือดในร่างกาย โดยเฉพาะเลือดออกจากหลอดเลือดขนาดเล็ก การแพร่เชื้อสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อยุงที่ติดเชื้อไวรัสนี้มากัดกินเลือดของมนุษย์และนำเชื้อไวรัสไปติดเชื้อในคน และส่งต่อการติดเชื้อผ่านการดูดเลือดคนอื่น ๆ ต่อไป

  อาการไข้เลือดออก

  อาการของไข้เลือดออกสามารถแบ่งออกเป็นสองระยะหลัก ได้แก่ระยะก่อนเกิดอาการและระยะหลังเกิดอาการ ซึ่งความรุนแรงของอาการจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ทำให้การรักษาไข้เลือดออกนั้นแตกต่างกันไปด้วย

  ระยะก่อนเกิดอาการ: เมื่อติดเชื้อไวรัส เพียงไม่กี่วันหลังจากการกัดของยุงที่พาเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย ผู้ป่วยอาจมีอาการไข้ร่วมกับอาการปวดศีรษะ เจ็บคอ ปวดเมื่อย ปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ และอาจมีอาการไม่พึงประสงค์อื่น ๆ เช่น ปวดท้อง อาเจียน หรือผื่นผิวหนังบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย

  ระยะหลังเกิดอาการ: อาการไข้สูง และอาการเจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ ผื่นผิวหนังบริเวณแขนและขา และอาจมีเลือดออกได้หลายรูปแบบ เช่น เลือดออกทางจมูก เลือดออกทางเหงื่อ ร่วมกับเลือดออกในเยื่อบุผิวหนัง ผื่นลมพิษ แผลเลือดออกในเยื่อบุผิวหนังและเยื่อส่วนใน และอาจเกิดภาวะช็อกได้

  นอกจากนี้ยังอาจมีอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ อีกมากมายที่เกิดขึ้นได้ และอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้เลยด้วยเช่นกัน

  แนวทางการรักษาไข้เลือดออก

  การรักษาไข้เลือดออกโดยส่วนมากแล้วจะรักษาตามอาการ มีการให้ยาแก้ปวด ยาลดไข้ ยาฆ๋าเชื้อไวรัส ยาแก้อักเสบ และอื่น ๆ ตามสมควร แต่นอกจากการรักษาไข้เลือดออกแล้ว สิ่งสำคัญในการต่อสู้กับโรคไข้เลือดออกก็คือการพักผ่อน การทานอาหารที่มีประโยชน์ และการดื่มน้ำให้เพียงพอ

  การป้องกันโรคไข้เลือดออก

  การป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้สองทางหลัก ๆ ด้วยกันคือ การฉีดวัคซีนโรคไข้เลือดออก และการกำจัดแหล่งกำเนิดยุงลายซึ่งก็คือการป้องกันการวางไข่ของยุงลายตามพวกแหล่งน้ำ และน้ำขังนั่นเอง