Saturday, May 25, 2024
More

    อพท. ประกาศให้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

    อพท. ประกาศให้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรม “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


    องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ประกาศให้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยจะมีการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ผ่านงาน “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี , นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. , นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการ ททท. และผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน