Thursday, June 23, 2022
More

  พลิกโฉมชุมชนคลองเตยสู่ Bangkok Modern City

  “ชุมชนคลองเตย” ซึ่งเป็นชุมชนแออัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย ถูกมองว่าเต็มไปด้วยปัญหา ทั้งยาเสพติดและอาชญากรรม แต่ตอนนี้กำลังจะได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย หรือ Smart Community โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

  ผุดคอนโดฯ รองรับชุมชนคลองเตย 
  โดย เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ กล่าวว่า การท่าเรือฯ มีแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด เหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางเมืองใหม่ในใจกลางเมือง (New Urban Core Development) และมีศักยภาพในการรองรับธุรกิจพาณิชยนาวี ส่งเสริม ระบบโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบ ทกท. ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


  จึงเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาและบริหารพื้นที่ตามผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ซึ่งจะเริ่มจากการย้ายชุมชนคลองเตย ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ประมาณ 197 ไร่ จำนวน 26 ชุมชน ประมาณ 12,000 ครัวเรือน และชุมชนใต้ทางด่วน 5 ชุมชน ประมาณ 500 ครัวเรือน ออกจากพื้นที่ เพื่อนำที่ดินมาพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือแห่งใหม่ รองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันจะดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย หรือ Smart Community วงเงินลงทุนประมาณ 7,500 ล้านบาท เพื่อรองรับชาวชุมชนที่ต้องย้ายออกจากที่เดิม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ สถาบันการศึกษา และอื่นๆ ในพื้นที่

  โครงการ Smart Community มีพื้นที่ 58 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณโรงฟอกหนังเดิม ในซอยตรีมิตร ติดถนนริมทางรถไฟสายเก่า ส่วนด้านหลังติดริมคลองพระโขนง ซึ่งจะพัฒนาเป็นอาคารที่พักอาศัยสูง 25 ชั้น 4 อาคาร รวม 6,144 ยูนิต พร้อมอาคารจอดรถส่วนกลาง มีตลาดหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้เช่าขายสินค้า (Community Mall) โรงเรียน รวมถึงอาคารอเนกประสงค์และพื้นที่สีเขียวสำหรับการพักผ่อน พร้อมระบบบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ทันสมัย รวมทั้งมีสภาวะแวดล้อมที่ดี เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้มีมาตรฐานและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สร้างความสุข ลดความเหลื่อมล้ำและเกิดความเสมอภาคในสังคม

  เล็งสร้างโมโนเรล เชื่อมกับ MRT คลองเตย 
  นอกจากนั้นในอนาคต จะพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล เชื่อมต่อการเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้า MRT คลองเตย วิ่งไปตามแนวถนนพระรามที่ 4 ถนนกล้วยน้ำไท ถนนโรงฟอกหนัง สิ้นสุดปลายทางที่โครงการ Smart Community ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยด้วย

  เสนอ 3 ทางเลือก ให้ชาวชุมชนคลองเตย
  สำหรับการย้ายชุมชนคลองเตยจากที่เดิมไปอยู่ในโครงการ Smart Community การท่าเรือฯ มี 3 ข้อเสนอให้ผู้ที่พักอาศัยในชุมชนคลองเตย โดยสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์จากโครงการ ได้ 1 สิทธิ คือ 1. รับสิทธิเลือกอยู่อาศัยในห้องชุดขนาด 33 ตารางเมตร ในโครงการ Smart Community เพื่ออยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่อยู่เดิม 2. รับที่ดินเปล่า ขนาด 19.5 ตารางวา ย่านหนองจอก-มีนบุรี ซึ่งจำกัดจำนวนที่ 2,140 แปลง เพื่อเป็นเจ้าของพื้นที่และสร้างบ้านของตัวเอง 3. รับเงินทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นทุนชีวิตก้อนใหญ่นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตที่บ้านเกิดของตัวเอง

  ทั้งนี้ เบื้องต้นพบว่า มี 50% ที่ต้องการอาศัยในโครงการ Smart Community อีก 30% ต้องการรับเป็นที่ดินย่านหนองจอก-มีนบุรี และอีก 20% ต้องการรับทุนเพื่อกลับภูมิลำเนา อย่างไรก็ตาม การท่าเรือฯ จะเร่งดำเนินการสำรวจสำมะโนประชากร และสอบถามความต้องการที่ชัดเจนของชาวชุมชน พร้อมทั้งเร่งสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำ EIA เพื่อก่อสร้างให้ได้ในปี 2563

  เร่งแผนตั้งบริษัทลูก รองรับการพัฒนาที่ดิน
  อย่างไรก็ดี การพัฒนาโครงการ Smart Community รวมถึงชุมชนคลองเตยเดิม มีเนื้อที่รวมประมาณ 199 ไร่ ซึ่งคิดเป็นเพียง 8.41% ของพื้นที่ทั้งหมด 2,353 ไร่ ซึ่งในขณะนี้ การท่าเรือ ฯ อยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพและการจัดตั้งบริษัทลูกด้านบริหารสินทรัพย์ โดยแผนพัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ ทางคณะกรรมการ PPP กำหนดให้การท่าเรือฯ ทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงให้หารือกับกฤษฎีกาเพื่อความชัดเจนในการนำที่ดินมาพัฒนาด้วย

  ทั้งนี้ ในแนวทางการพัฒนาที่การท่าเรือฯ ได้ทำการศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ แบ่งการพัฒนาที่ดินออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซน 1 พัฒนาพื้นที่ด้านการค้า (Commercial Zone) ซึ่งจะมีพื้นที่ของอาคารศูนย์ธุรกิจพาณิชยนาวี 17 ไร่, ศูนย์โลจิสติกส์และกระจายสินค้า 54 ไร่ อาคารสำนักงาน 126 ไร่ (ไม่รวมตลาดคลองเตย) ศูนย์การค้าธุรกิจทันสมัยครบวงจร 15 ไร่

  โซนที่ 2 จะเป็นพื้นที่พัฒนาโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก คือการให้บริการท่าเรือกรุงเทพ (Core Business Zone) โดยจะปรับพื้นที่จากปัจจุบัน 943 ไร่ เหลือ 534 ไร่ แล้วพัฒนาสถานีบรรจุสินค้าเพื่อส่งออก และบูรณาการพื้นที่หลังท่าเรือเป็นคลังสินค้าขาเข้าเขตปลอดภาษี มีจุดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ทำท่าเทียบเรือแห่งใหม่ ปรับปรุงท่าเทียบเรือตู้สินค้าฝั่งตะวันออกให้ทันสมัย และมีโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือและทางด่วนสายบางนา-อาจณรงค์

  และ โซนที่ 3 มีแผนจะพัฒนาเป็นเมืองท่าเรือกรุงเทพ (Bangkok Modern City) โดยพื้นที่ส่วนนี้จะอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองใหม่สำหรับรองรับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ส่งเสริมให้มีโครงการมิกซ์ยูส โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ รวมถึงพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวทางน้ำแบบครบวงจร
  ___________
  คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร  – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  “โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย หรือ Smart Community บริเวณองค์การฟอกหนัง (เดิม) ถนนริมทางรถไฟสายเก่า เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาและบริหารพื้นที่ตามผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ที่ต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบเขตท่าเรือ สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม และยาเสพติดในพื้นที่คลองเตย ลดความเหลื่อมล้ำ และยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้สามารถนำไปพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้เข้าสู่องค์กรเพิ่มขึ้นได้”