Saturday, May 25, 2024
More

  ตรุษจีนปี 62 คาดคนกรุงใช้จ่าย 1.35 หมื่นล้านบาท มีเลือกตั้ง-คืนภาษี 5% ช่วยกระตุ้น

  เทศกาลตรุษจีน ปี 2562 ตรงกับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ภาพรวมคนกรุงมีกำลังซื้อที่ค่อนข้างระมัดระวัง เน้นที่ความประหยัด อีกทั้งคนจีนรุ่นใหม่ไม่เคร่งครัดประเพณี ทำให้หลายปีที่ผ่านมาลดความคึกคักลงกว่าอดีต แต่ปีนี้มีมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% ที่น่าจะช่วยจูงใจให้เกิดเม็ดเงินการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ได้พอสมควร รวมถึงเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง ที่เป็นปัจจัยพิเศษ  อาจทำให้มีเม็ดเงินลงสู่ภาคธุรกิจ ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นต่อการใช้จ่ายของภาคประชาชน

  คาดคนกรุงใช้จ่าย 1.35 หมื่นล้านบาท
  จากผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุถึงทิศทางกำลังซื้อว่า คนกรุงค่อนข้างระมัดระวังในการใช้จ่าย โดยส่วนใหญ่กว่าครึ่งประเมินกำลังซื้อของตนเองไม่แตกต่างจากปีก่อน ซึ่งการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการทำบุญ ท่องเที่ยวเป็นหลัก ขณะที่ค่เครื่องเซ่นไหว้อยู่ในระดับทรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อน จึงคาดว่า เม็ดเงินค่าใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 13,560 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.9%  

  ตรุษจีนปีหมูทอง คนกรุงเน้นประหยัด
  คนกรุงที่ร่วมกิจกรรมตรุษจีนส่วนใหญ่มีการจัดเตรียมสำรองค่าใช้จ่ายไว้แล้ว และได้ปรับลดงบประมาณในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเท่าที่จำเป็น ทำให้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านกำลังซื้อไม่มากนัก โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางลงล่าง ซึ่งอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านกำลังซื้อ อาจปรับลดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมบางอย่าง


  จากการสำรวจพบว่าจะเน้นการประหยัด ทั้งการซื้อเครื่องเซ่นไหว้ ซึ่งเน้นการจัดชุดเครื่องเซ่นไหว้เอง ในสัดส่วนที่สูงกว่าปีก่อน ที่ 88% เทียบกับปีที่ผ่านมา 80.2% ทำให้ผู้ประกอบการเครื่องเซ่นไหว้ในตลาดสดใกล้บ้านจะได้รับอานิสงส์ เพราะคนกรุงส่วนใหญ่เลือกเป็นแหล่งซื้อเครื่องเซ่นไหว้ในขณะที่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งมีจุดเด่นด้านชุดเซ่นไหว้เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ที่อาจไม่มีเวลา แต่ปีนี้อาจมีความท้าทายด้านปัญหาจราจรที่ติดขัด ซึ่งอาจกระทบต่อการเดินทางของคนกรุงเทพฯ

  ส่วนการทำบุญหรือท่องเที่ยว จะเน้นการเดินทางระยะใกล้ เนื่องจากไม่ใช่วันหยุดราชการ ประกอบกับอาจเพิ่งเดินทางท่องเที่ยวไปเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่วนใหญ่จึงเน้นการทำบุญหรือท่องเที่ยวในรูปแบบการเดินทางในระยะใกล้ ไม่ว่าจะเป็นวัดในกรุงเทพฯ รวมถึงจังหวัดปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง เช่น จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สุพรรณบุรี จ.ชลบุรี จ.ระยอง และ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

  ขณะที่การแจกเงินแต๊ะเอีย ในปีนี้กลุ่มคนที่เคยให้แต๊ะเอียบางส่วนงดแจก เนื่องจากมีปรับขึ้นเงินเดือนให้กับลูกจ้างในช่วงปีใหม่ไปแล้ว ขณะที่ลูกหลานบางส่วนก็เริ่มทำงาน อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่ยังให้เงินแต๊ะเอีย เตรียมงบประมาณเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อคนประมาณ  2.4% ขณะที่กลุ่มที่ได้รับเงินแต๊ะเอีย ยังคงมีแนวโน้มเก็บออมฝากธนาคารมากที่สุดเช่นเดียวกับปีก่อน ซึ่งทำให้เงินแต๊ะเอียทั้งหมดอาจไม่ได้เข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในทันที

  รัฐหนุนมาตรการคืนภาษี 5% ช่วงตรุษจีน
  แม้ว่ามุมมองด้านกำลังซื้อคนกรุงเทพฯ จะไม่ค่อยสดใส แต่มีปัจจัยเสริมจากมาตรการภาครัฐที่ช่วยหนุนการใช้จ่าย โดยเฉพาะมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% สำหรับการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการในช่วงวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20,000 บาท โดยคนกรุงกว่า 60% มองว่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้นและสินค้ามีราคาถูกลง

  ทั้งนี้ หากพิจารณาในส่วนของธุรกิจเครื่องเซ่นไหว้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มีเม็ดเงินค่าใช้จ่ายสูงสุดสำหรับการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน อาจไม่ได้รับอานิสงส์จากมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเต็มที่ เนื่องจากสถานที่ซื้อส่วนใหญ่จะผ่านตลาดสดใกล้บ้าน ซึ่งอาจยังไม่มีระบบชำระเงินผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ภาครัฐกำหนด

  อย่างไรก็ตาม จะเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจประเภท เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไอที ของใช้ส่วนตัว ในการเพิ่มยอดขายทั้งจากคนไทยเชื้อสายจีน และประชาชนทั่วไป ในช่วงตรุษจีนไปจนถึงช่วงหลังเทศกาลตรุษจีนอีก 10 วัน

  ขณะเดียวกันคนกรุง 50% ยังคาดหวังว่าปัจจัยการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ จะเป็นปัจจัยส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นและกล้าใช้จ่ายมากขึ้น