Saturday, July 20, 2024
More

  กทม. เร่งปรับปรุงทัศนียภาพเส้นทางเสด็จในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายในเดือนมี.ค. นี้

  กทม. เตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เร่งปรับปรุงเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ให้มีความสวยสง่างามสมพระเกียรติอย่างสูงที่สุด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ 4 – 6พฤษภาคม 2562โดย กรุงเทพมหานคร ได้เตรียมความพร้อมสนองเบื้องพระยุคลบาทอย่างเต็มกำลังความสามารถ


  ในส่วนของกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า สำนักการโยธามีแผนจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารถ จำนวน 20เส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 7กม.

  ประกอบด้วย 1. ถนนราชดำเนินกลาง 2. ถนนบำรุงเมือง 3. ถนนเฟื่องนคร 4. ถนนตะนาว 5. ถนนสิบสามห้าง 6. ถนนอัษฎางค์ 7. ถนนพระสุเมร 8. ถนนราชดำเนินนอก 9. ถนนราชินี 10.ถนนมหาราช 11. ถนนดินสอ 12. ถนนศิริพงษ์ 13. ถนนตรีเพชร 14. ถนนตรีทอง 15. ถนนหลานหลวง 16. ถนนกัลยาณไมตรี 17. ถนนนครสวรรค์ 18. ถนนพิษณุโลก 19. ถนนสุโขทัย และ 20.ถนนราชสีมา

  รวมถึงปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรบริเวณโดยรอบ ประกอบด้วย ถนนเจริญนคร, ถนนพระราม 4ช่วงทางรถไฟถึงแยกศาลาแดง และช่วงรัชดาถึงซอยแสนสบาย, ถนนพระราม 1, ถนนวิทยุ, ถนนราชดำริ, ถนนอังรีดูนังต์, ถนนเพลินจิต, ถนนหลังสวน ถนนพระราม 3, ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แยกอรุณอัมรินทร์ แยกบรมราชชนนี (แยก 35โบว์เดิม) และถนนพระราม 9

  อีกทั้งจะดำเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกให้นำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน เพื่อให้มีภูมิทัศที่สวยงาม จากนั้น สำนักการจราจรและขนส่ง จะเข้าดำเนินการขีดสีตีเส้นจราจร รวมถึงเชื่อมโยงระบบ CCTV ให้สามารถส่งสัญญาณภาพแบบเรียลไทม์ได้ 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

  นอกจากนี้ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จะประสานงานกับกรมศิลปากร เพื่อเข้าดำเนินการทำความสะอาด ซ่อมแซมและทาสีโบราณสถานต่างๆ ตามแนวเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน อาทิ สะพานผ่านพิภพลีลา, อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, กำแพงและประตูเมืองหน้าวัดบวรนิเวศ, อนุสาวรีย์อุทกทาน (พระแม่ธรณีบีบมวยผม) และบริเวณ ถ.สนามไชย เป็นต้น

  ในส่วนของสำนักการระบายน้ำ จะดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองและสถานีสูบน้ำให้สะอาดสวยงาม รวมถึงหมุนเวียนถ่ายเทน้ำในคูคลองให้มีความใสสะอาดยิ่งขึ้น

  ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ทั้ง 4สำนัก เร่งดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นงานในขั้นตอนแรกที่ต้องดำเนินการก่อน จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมงานพระราชพิธีจะเข้ามาดำเนินการต่อ โดยในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่าง ให้สำนักการโยธาสำรวจและซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานทุกดวง และหากพบจุดที่ยังเป็นมุมมืด ให้เร่งดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมทันที

  รวมถึงให้มีการสำรองไฟ อย่าให้เกิดเหตุการณ์ไฟตกอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ให้สำนักการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบกล้อง CCTV ให้สามารถใช้งานได้ทุกตัว หากพบมุมใดตามแนวเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ที่ไม่มีกล้อง CCTV ให้ติดตั้งเพิ่มเติมทันที

  และขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศให้มีความสวยสง่างามสมพระเกียรติอย่างสูงที่สุด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้