Sunday, May 26, 2024
More

  นักวิจัยไทยคิดค้น Smart Watch นาฬิกาตรวจจับและแจ้งเตือนก๊าซพิษ

  Smart Watch นาฬิกาแจ้งเตือนก๊าซพิษแบบออนไลน์ ผลงานนักวิจัยไทย สำหรับตรวจจับก๊าซพิษที่อยู่รอบตัวอย่างแม่นยำ แบบเรียลไทม์ ที่สามารถแสดงผลและแจ้งเตือนภัยได้ทั้งบนนาฬิกา และสมาร์ทโฟน เพื่อให้ผู้สวมใส่หลบหนีอันตรายจากก๊าซพิษได้ทันท่วงทีทันท่วงที

  จากรายงานขององค์การอนามัยโลก “มลพิษทางอากาศ” คร่าชีวิตผู้คนมากถึง 7 ล้านคนต่อปี (โดยเฉพาะก๊าซพิษ) จึงเป็นแรงกระตุ้นให้นักวิจัยไทยคิดค้น “นาฬิกาแจ้งเตือนก๊าซพิษแบบออนไลน์”อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนภัยจากก๊าซพิษอย่างแม่นยำและรวดเร็วเท่าทันสถานการณ์ สะดวกพกพาง่าย และพร้อมส่งต่องานวิจัยให้ภาคธุรกิจนำไปผลิตต่อในราคาที่สามารถจับต้องได้  ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เผยผลงานวิจัย “นาฬิกาแจ้งเตือนก๊าซพิษแบบออนไลน์” หรือ loT Smart Watchนาฬิกาตรวจจับก๊าซพิษอันตรายใกล้ตัวคน 3 ชนิด คือ
  1. คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) สาเหตุจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ (รถยนต์เก่า, โรงงานอุตสาหกรรม)
  2. ไนตรัสออกไซด์ (N2O) สาเหตุจากการเผาไหม้สมบูรณ์ (รถยนต์, โรงงานอุตสาหกรรม)
  3. แอมโมเนีย (NH3) สารทำความเย็น (โรงงานผลิตน้ำแข็ง, โรงงานอุตสาหกรรม)

  โดยการผลิตอุปกรณ์ ได้มีการคำนึงถึงการออกแบบและผลิตเซ็นเซอร์ให้มีขนาดเล็ก ราคาย่อมเยาว์ เพื่อให้เหมาะแก่การติดตั้งในอุปกรณ์สะดวกพกพา และพร้อมแก่การส่งต่องานวิจัยแก่ภาคธุรกิจเพื่อนำไปผลิต และจำหน่ายในราคาที่สามารถจับต้องได้ รวมถึงการออกแบบให้สามารถแสดงผลข้อมูลที่นาฬิกาและส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันได้แบบ Real timeเพื่อให้ผู้สวมใส่อุปกรณ์สามารถหลบหนีจากภัยอันตรายได้ทันท่วงที


  ซึ่ง ผศ.ดร.ชัชวาล ได้อธิบายถึงกลไกของผลงานต้นแบบนาฬิกาแจ้งเตือนก๊าซพิษแบบออนไลน์ ว่า “การทำงานของนาฬิกาชนิดนี้จะใช้เซ็นเซอร์ขนาดเล็กในการตรวจจับก๊าซพิษ โดยเซ็นเซอร์ชนิดนี้ผลิตโดยการพิมพ์น้ำหมึกนำไฟฟ้าลงบนวัสดุ ซึ่งน้ำหมึกแต่ละชนิดที่ผลิตขึ้นจะมีค่าความต้านทานจำเพาะกับก๊าซพิษแต่ละชนิด ที่สามารถวัดและประมวลผลออกมาเป็นปริมาณก๊าซในหน่วย ppm จากนั้นค่าที่วัดออกมาได้จะถูกส่งไปแสดงผลแบบดิจิทัลเป็นตัวเลขบนหน้าจอนาฬิกา และสามารถส่งเสียงเตือนที่อุปกรณ์ได้ทันที หากมีปริมาณมากเกินต่อความปลอดภัยของผู้สวมใส่ และยังสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน ระบบ Androidได้

  นอกจากนี้นาฬิกาแจ้งเตือนก๊าซพิษแบบออนไลน์ยังสามารถประมวลผลและส่งข้อมูลทั้ง สถานะแบตเตอรี่ของนาฬิกา อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณก๊าซพิษ ไปยังแอปพลิเคชันได้อีกด้วย ทั้งยังกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาให้สามารถแสดงพิกัดของผู้สวมใส่ได้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

  ทั้งนี้ นาฬิกาแจ้งเตือนก๊าซพิษแบบออนไลน์ (loT Smart Watch) ผลงานวิจัยโดยนักวิจัยไทย พร้อมที่จะให้ภาคธุรกิจลงทุนขยายผลไปสู่ประชาชนทั่วไปแล้ว เพื่อให้มีอุปกรณ์สะดวกพกพาในการตรวจวัดปริมาณก๊าซพิษเพื่อความปลอดภัย ในราคาที่สามารถจับต้องได้

  อย่างไรก็ตาม ผศ.ดร.ชัชวาล เปิดเผยว่าแผนการพัฒนาในอนาคตว่า จะพัฒนาให้ตัวเซ็นเซอร์รองรับการตรวจจับก๊าซพิษชนิดอื่นมากขึ้น เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า)  ส่วนอุปกรณ์นาฬิกาจะพัฒนาให้รองรับการตรวจวัดค่าอื่นๆ ที่มีผลต่อร่างกายมากขึ้น เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ และยังเล็งถึงการขยายผลไปสู่อุปกรณ์ชนิดอื่น เช่น โดรนตรวจจับก๊าซพิษ และอุปกรณ์ตรวจับก๊าซพิษสำหรับติดตั้งในรถยนต์ เป็นต้น