Wednesday, April 24, 2024
More

  กระทรวงคมนาคมเพิ่มมาตรการ รับมือหมอกควัน และค่าฝุ่นพิษในภาคเหนือ

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมมาตรการความปลอดภัยในการเดินทาง ช่วงสถานการณ์หมอกควันและค่าฝุ่นละอองเกินระดับมาตรฐานในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดว่า ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและร่วมแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควัน และค่าฝุ่นละอองเกินระดับมาตรฐานในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ดังนี้
  1. กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ให้เฝ้าระวังไฟป่า และไฟที่เกิดจากการเผาในที่โล่งบริเวณสายทางเพื่อเข้าดับไฟได้อย่างรวดเร็วทันที ดำเนินการติดป้ายแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรในเส้นทางที่มีทัศนวิสัยต่ำจากหมอกควัน ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเปิดไฟหน้า ใช้ความเร็วต่ำ ตรวจสอบไฟส่องสว่างถนนต้องใช้งานได้ไม่ชำรุดเสียหาย และเพิ่มความถี่ในการฉีดล้างทำความสะอาดในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการก่อสร้างเพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง
  2. กรมการขนส่งทางบก แจ้งเตือนผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะให้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ขณะขับขี่ในพื้นที่ที่มีทัศนวิสัยต่ำจากหมอกควัน และเข้มงวดในการตรวจจับควันดำรถยนต์ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ รถโดยสารสาธารณะ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง เปิดไฟหน้ารถเมื่อต้องขับขี่ในพื้นที่ทัศนวิสัยต่ำ และตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่างของรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
  3. กรมเจ้าท่า แจ้งเตือนการเดินเรือของพื้นที่สัญจรทางน้ำ 9 จังหวัดภาคเหนือ ที่อาจได้รับผลกระทบด้านทัศนวิสัยจากหมอกควัน
  4. กรมท่าอากาศยาน เตรียมพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่เครื่องบินที่ขึ้นฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปริมาณหมอกควันและฝุ่นละออง


  นอกจากนี้รัฐมตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์หมอกควัน และฝุ่นละอองเกินระดับมาตรฐาน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนืออย่างใกล้ชิด และพร้อมสนับสนุนการทำงาน และบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการสนธิกำลังเข้าดับเหตุไฟป่าหรือไฟที่เกิดจากการเผาในที่โล่งโดยทันที


  ภาพจาก : MFU Photoclub