Thursday, June 23, 2022
More

  เผย 5 สายงานที่ตลาดต้องการสูง จากแรงหนุนท่องเที่ยวไทยบูม

  อานิสงส์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา มีรายได้กว่า 2 ล้านล้านบาท จากนักเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามากว่า 38 ล้านคน เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปี 2560 ได้ส่งต่อมายังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะตลาดงาน ที่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมมีความต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการเผยข้อมูลงานในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดย JobThai พบความต้องการแรงงานจำนวน 2,309 อัตรา โดยประเภทงานที่ต้องการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  1. สายงานขาย ตำแหน่งที่เปิดรับมากที่สุดคือ พนักงานขายแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยว ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอขายแพ็คเกจทัวร์ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลด โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งคุณสมบัติที่ตลาดต้องการคือ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียได้ เช่น Line, Facebook เป็นต้น และสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 ได้ เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 15,000-35,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)


  2. สายงานล่าม / มัคคุเทศก์ / จองห้อง / จองตั๋ว ตำแหน่งที่เปิดรับมากที่สุดคือ เจ้าหน้าที่จัดทัวร์ (Tour Operation) ทำหน้าที่จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว รวมถึงติดต่อประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นที่พัก ร้านอาหาร โดยคุณสมบัติที่ต้องการคือ สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 เช่น จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี และยุโรป เงินเดือนเฉลี่ย 13,000 – 25,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น) และ เจ้าหน้าที่สำรองห้องพักและบัตรโดยสารเครื่องบิน (Reservation / Ticketing) ที่ติดต่อโรงแรมสำรองห้องพัก คีย์ราคาและข้อมูลโรงแรมลงในระบบการขายออนไลน์ รวมถึงให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ คุณสมบัติคือ สามารถใช้โปรแกรมจองตั๋ว เช่น Seber (Amadeus), Abacus, Galileo และสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 ได้ เงินเดือนเฉลี่ย 15,000 – 24,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)

  3. สายงานอาหาร-เครื่องดื่ม ตำแหน่งที่เปิดรับมากที่สุดคือ พนักงานเสิร์ฟ คุณสมบัติที่ต้องการคือ รักการบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นกะ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท (ไม่รวม Service Charge) และ พ่อครัว คุณสมบัติที่ต้องการคือ มีทักษะและความรู้ด้านการทำอาหาร บุคลิกภาพดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีความคิดสร้างสรรค์ เงินเดือนเฉลี่ย 10,000 – 15,000 บาท

  4. สายงานบัญชี ตำแหน่งที่เปิดรับมากที่สุดคือ พนักงานบัญชี คุณสมบัติที่ต้องการคือ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Winspeed, Star ACC, Senior Soft, Express เป็นต้น และมีความรู้ด้านภาษีอากร กฎหมายแรงงาน เงินเดือนเฉลี่ย 12,000 – 35,000 บาท

  และ 5. สายงานช่างเทคนิค ตำแหน่งที่เปิดรับมากที่สุดคือ ช่างไฟฟ้า คุณสมบัติที่ต้องการคือ มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ควบคุมระบบ มีใบรับรองผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง และ ช่างซ่อมบำรุง คุณสมบัติที่ต้องการคือ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานช่าง รู้วิธีการติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เงินเดือนเฉลี่ย 11,000 – 15,000 บาท

  คุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการจ๊อบไทย (JobThai) กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งปัจจัยหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ดังนั้นเมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมจึงมีความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้น คาดว่าความต้องการแรงงานของภาคธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมยังคงมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยบวกไม่ว่าจะเป็นฤดูท่องเที่ยวของไทย ที่มีเทศกาลสงกรานต์ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการภาครัฐในการกระตุ้นการท่องเที่ยว การออกแคมเปญการท่องเที่ยวทั่วไทย ท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ล้วนกระตุ้นความต้องการแรงงานได้เป็นอย่างดี